Socialforsorg

Hårdt for de dårligst stillede

Lige et par spørgsmål til såvel regeringen som til Ny Alliance og Radikale ang. jeres foreslåede skattepolitik.

1. Hvis jord og betonarbejderen, slagteriarbejderen. social og sundhedshjælperen og så videre tager ekstra arbejde, vil det så ikke blot give en hurtigere nedslidning? Og i så fald, hvad vil det så koste samfundet ekstra på social- og sundhedsområdet? 2. Hvor meget giver regeringens forslag reelt i skattelettelser til folk på overførselsindkomster om måneden, ugen og dagen? I forvejen ved vi jo, at Ny Alliances forslag om en ens skatteprocent på 40,6 pct. skat for alle, vil være en reel skattestigning for de fleste på overførselsindkomst, som i dag betaler 40,0 pct.. 3. Der forudsættes, at de, som i dag er på understøttelse/dagpenge, er klar til arbejdsmarkedet. Hvis det er tilfældet, hvorfor har jobcentrene så ikke fået dem ud i de job, hvor der siges at mangle arbejdskraft? Er grunden måske den, at mange af dem, som er på dagpenge, ikke rent fysisk kan klare et normalt job. Men at sagsbehandlingen til et eventuelt flexjob er så langsommeligt, at de kan stå som ledige i årevis, mens de bliver smidt rundt i systemet! 4. Er det ikke rigtigt, at regeringens skattestop de seneste år også har gjort, at folk kunne forudse deres udgifter til afgifterne - hvorimod der nu åbnes for, at afgifterne skal kunne stige årligt igen, uden at folk på overførselsindkomst får nogen kompensation. Altså bliver de dårligere stillet, i forhold til regeringens tidligere politik med skattestoppet - for de får jo hverken jobfradrag eller skattelettelser. Og har de tilmed egen bolig, rammes de ekstra hårdt.