Hårdt i vestenvind

{ En due flyver typisk 60-70 km/t i konkurrencerne. Tophastigheden er på omkring 120 km/t. { Det jyske duer har det hårdere end de fynske og sjællandske, fordi de ofte skal kæmpe mod vestenvinden. { Eksperter har altid diskuteret, hvordan brevduer orienterer sig og altid finder hjem. Men det skulle være ganske vist, at de blandt andet tager bestik af motorveje og muligvis også af større vandløb som Ryaa. { Forudsætningen for succes i brevduesport frisk foder, rent vand og frisk luft i dueslaget. Hvis næbvorten er kridhvid, er det tegn på sundhed. { Svend Aage Christensen er en af 14 medlemmer i brevdueforeningen i Kaas. { Hovedorganisationen De Danske Brevdueforeninger tæller cirka 6000 medlemmer.