Hårdt op ad bakke for skicenter

Det går mere op af bakke end ned for den kunstigt anlagte skibakke vest for Frederikshavn.

Selskabet bag det store skicenterprojekt til anslåede 50 mio. kr., Skicenter Nordjylland Holding ApS, er af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen sendt til tvangsopløsning, fordi der ikke i tide er indleveret et regnskab.Nu forsøger en til dels ny investorgruppe, der er dannet, at tage styringen, og gruppen skal i løbet af denne måned præsentere kommunen for, hvad den selv kalder en mere professionel projektplan. - Vi regner med at have alt på plads inden 15. november. Vi skal have en række møder og præsentere kommunen for, hvad vi er nået frem til, oplyser Per Ove Bakke, Oslo, der er en af de nye norske investorer. Med er også fortsat den norske alpinaktør Geilo samt en, muligvis to frederikshavnske investorer. Gruppen mødtes i Frederikshavn fredag. Idemanden bag skicentret, Tormod Rype, Brovst, vil også gerne fortsætte. - Jeg har ikke økonomisk formåen i større målestok, men håber fortsat på et lille hjørne, siger Tormod Rype, der samtidig er manden, der er ansvarlig for det manglende regnskab fra selskabet. - Det bliver afleveret på mandag, bedyrer Tormod Rype og forklarer, at han på grund af problemer med at få de sidste oplysninger på plads, er kommet bagud med regnskabet. Samarbejdsvanskeligheder og andre uoverensstemmelser internt i investorgruppen førte allerede i sommer til, at en lokal investor, entreprenørfirmaet Trigon, Frederikshavn, trak sig ud. - Det er stadig et godt projekt, men samarbejdet i investorgruppen har ikke fungeret, og indskudskapitalen var brugt, uden at der kunne gøres rede for det med et regnskab, siger entreprenør Karl Ehlern om årsagen til Trigons udtræden. Trigon har overladt sine interesser i selskabet til Geilo. Trigon har i øvrigt uafhængigt af selve skicentret købt arealer i området til boligformål. Skicenter-selskabets forkøbsret på jorden til skibakken udløber med udgangen af i år. Det var meningen, at skicentret skulle have stået klar allerede i dette vinterhalvår, men den offentlige myndighedsbehandling har trukket ud på grund af projektets særegne karakter og de mange klager og indsigelser, der har været, samtidig med at selve centrets projektledelse ikke har udvist de fornødne resultater Nu lover Per Ove Bakke, der i øvrigt præsenterer sig som barndomsven til Tormod Rype, at der kommer et bedre bearbejdet projekt på banen.