Lokalpolitik

Habil eller inhabil

Kan en bestyrelsesformand være med til at godkende egne regnskaber i byrådet?

FREDERIKSHAVN:Bruno Müller (S) lagde selv op til en diskussion om habilitet, da byrådet havde godkendelse af kollegiernes årsregnskaber på dagsordenen. Han er bestyrelsesformand for såvel Koktvedkollegiet som Hånbækkollegiet, og der var forud for mødet blevet sat spørgsmålstegn ved det rimelige i, at han deltog i debatten. Han efterlyste klare retningslinier og pegede på det paradoksale i, at Kommunernes Landsforening ikke mener, han er inhabil, mens Tilsynsrådet mener, at han er. Byrådet er tilsynsmyndighed for de to kollegier, og Bruno Müller sidder altså i en dobbeltrolle. Men det er byrådet, der har udpeget ham til bestyrelserne. Borgmester Erik Sørensen (S) ønskede også en afklaring af sagen. Han opfordrede til, at man lyttede til Tilsynsrådets afgørelse. Bruno Müller understregede, at han godt var klar over, at det ikke handlede om hans person, men om principper. Han mente dog, at den eneste, der kan være inhabil, er borgmesteren, fordi han er chefen, og han leder forvaltningerne i kommunen, der har tilsynspligten. - En formand er jo ikke andet en én, bestyrelsen vælger. Borgmesteren mente derimod, at bestyrelsesformanden kæmper for foreningens ve og vel, og dermed træder habilitetsproblemet tættere på, når man sidder som formand end som almindeligt bestyrelsesmedlem. Niels Ole Fredborg Nielsen (V) pegede på, at der kunne være habilitetsproblemer i mange andre forbindelser. - Da vi godkendte regnskabet for havnen, sad der to bestyrelsesmedlemmer fastklistret til sædet. Under punktet der før, da sad hele rækken af kommunalt ansatte og bevilgede sig selv mere i løb (regulering af lønsummen for kommunalt ansatte, red.) Jeg ved heller ikke, om de ikke var inhabile. - Det er meget svært at håndtere, sagde Niels Ole Fredborg og sluttede med en opfordring: - Sæt et generelt arbejde i gang, så vi kan få det afklaret. Villy Møller (K) opfordrede til at finde en løsning på den aktuelle problemstilling og kun den. - Det bekommer mig ikke særligt vel, at vi skal lave sådan en aftale nu her i aften, og derfor vil jeg opfordre borgmesteren til, at vi får lejlighed til at grave et spadestik dybere i den problemstilling. Jeg synes, det er useriøst, at vi har to troværdige organisationer, Kommunernes Landsforening og Tilsynsrådet, der udtaler sig forskelligt, og at vi så her i byrådet uden nogen form for forberedelse skal sætte os over deres viden og træffe den rigtige afgørelse. Det er en stor urimelighed, jeg gerne vil være fri for at tages tilling til, sagde han. Og sådan blev det. Bruno Müller fik lov til at blive under punktet, der herefter blev behandlet. De to kollegier har haft vidt forskellige regnskabsresultater i det forløbne år. Mens Teknisk Kollegium Hånbæk har haft et overskud på 84.702 kroner, kom Koktvedkollegiet ud med et underskud på 423.739 kroner. Servicechefen indstillede, at underskuddet afvikles over ti år. Kollegiet er kommet i økonomiske vanskeligheder på grund af samarbejdet med Sportscollege. Der er imidlertid en positiv udvikling i gang. I øjeblikket står kun fem til syv lejligheder tomme, og der foreligger forespørgsel fra Martec om 20, som man ikke har. Fremover opkræves huslejen direkte hos lejerne. Begge regnskaber blev godkendt.