Dronninglund

Hadegruppe nedlægges

BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND:Efter at Brønderslev Kommunes kommunaldirektør Søren Steensen, har indgivet politianmeldelse mod en facebookgruppe, har ophavsmanden til gruppen, Christian Møller, besluttet at nedlægge den hadegruppe, der er oprettet mod Brønderslev Kommune. Hadegruppen var på fire medlemmer. Christian Møller siger, at han ikke har fortrudt, at han oprettede hadegruppen. Men han har fortrudt, at han har skrevet navnet på medarbejder fra Brønderslev Kommune på hadegruppens side. Christian Møller har valgt at slette navnet, ligesom han har meldt sig ud af gruppen. Han har opfordret de øvrige medlemmer til at gøre det samme. Der har tidligere været seks medlemmer i hadegruppen, men der var kun fire med til sidst. Kommunaldirektør Søren Steensen er godt tilfreds med, at hadesiden med en medarbejders navn nedlægges, men har endnu ikke taget stilling til, om den politianmeldelse, han har indgivet, skal trækkes tilbage.