Hader VK vedvarende energi?

Pengene taler sjæles sprog. Siden det borgerlige systemskifte i 2001, blev det meget tydeligt, at den vedvarende energi skulle syltes i Danmark. Andelen af vindkraft i det danske energi system er endda direkte faldet som resultat af den politik.

Siden 2006 har de borgerlige talt varmt og pæne ord for at øge den vedvarende energi og udtrykt bekymring for at beskytte verden imod klimaforandringerne. Vi hører al den pæne snak, uden at man ser megen handling bag de nu mange pæne ord, der ofte er sagt på en hundeslæde på indlandsisen sammen med andre statsledere, eller kort før statsministeren sætter sig ind på førersædet af en forsøgs-brintbil. Men når bukkene skal skilles fra fårene i debatten om øget vedvarende energi for at gøre løse vores andel af klima- og resurse-problematikken, så mener det borgerlige Danmark, at det er meget dyrt at satse på vedvarende energi. Når dette argument skydes ned af et pæn antal seriøse uafhængige rapporter, der beviser, at det hverken er dyrt eller med risiko for vores økonomi at satste på vedvarende energi. Så sker der... ja, intet. Andet end andelen af den vedvarende energi holder sig i ro. Mens vi stadigt hører flere pæne ord om vedvarende energi og klimabekymring fra blå stue. Ser vi nu en hævn, der stammer fra dengang det borgerlige Danmark tabe atomkraftdebatten, der raserede i 70¿erne og 80¿erne - en energidebat i kølvandet på oliekrisen. A-kraftdebatten i Danmark blev ført med både protestsange og en nærmest latterliggørelse af de borgerlige argumenter for atomkraft. Når man hører energidebatten fra det borgerlige bagland, så er der også langt til de pæne ord, som vi hører fra klimaminister Connie Hedegaard og statsministeren, når de taler om den vedvarende energi. Dybt i det borgerlige bagland hersker er det stadigvæk pro-atomkraft-argumentet fra 1970¿erne, der er den herskende dagsorden. Det heder endnu retorisk forkert i forehold til faktum. Hvorfor satse på dyr, vedvarende energi, når atomkraft er billigere og mere effektivt? Vedvarende energi er for dette borgerlige bagland fortsat synonym med 1970¿ernes Tvind, økologisk urtete, hashpiper, rundkreds-pædagogik og Svend Aukens imperium. Syltningen af flere rapporter fra V- regereringen, som beviser, det er muligt/realistisk at overholde de EU-krav, der kræver, at Danmark skal omlægge til 30 pct. vedvarende energi før år 2020, er lammede bevis for, at der føres en dobbelt dagsorden i den borgerlige regering. Man forundres. Ligger der skuffeplaner om at indføre atomkraft i Danmark? Sandheden om energi er ret enkel: Hverken kulkraft eller atomkraft, eller naturgaskraft kan eksistere uden offentlig støtte, der skal fastholde en lav pris for energi for at sikre samfundets vækst. Skulle a-kraftværkerne betale alle de udgifterne, der er i forbindelse med deponering af det atomare affald, nedrivningen af værkerne mm., da er a-kraftstrøm langt fra billigt. Skulle kulkraften betale den reelle pris, som denne energiform koster miljøet, var kulkraft langt fra rentabel. Rensningen af og deponering af CO2 fra kulkraft er for dyrt til, at det er en realistisk løsning. Processen koster ca. en tredjedel af energieffekten. For at udligne denne unfair konkurrence, som både kul og atomkraft har. Så har man været nødt til at støtte den vedvarende energi siden 70¿ernes og 80¿ernes ophedede energidebat. Det er faktisk den vedvarende energi, som har gennemgået den største udvikling, Vindmøller er i dag fuldt ud konkurrencedygtige, med atom/kulkraft. I sidste ende er dette kun et spørgsmål om politisk smag/vilje. Og værdisætning af miljøet som ressource. Hader det borgerlige Danmark vedvarende energi? På engelsk hedder det ¿pænt¿: Money Talks and Bull Shit Walks!