Hadet er grundlæggende i borgerlig politik

MENNESKESYN:30.1. "hyldede" jeg i disse spalter fire aktive læserbrevs skribenter for deres jævne og bramfrie måde at beskrive det borgerlige flertals politiske holdninger uden den professionelle politikers sædvanlige omsvøb. Disse fire navngivne kvinder vender jævnligt tilbage med hadefulde udfald mod mennesker af fremmed herkomst og tro på en anden religion, og netop had til mennesker, der ikke deler menneskesyn med det borgerlige flertal, er grundlæggende i den borgerlige politik. Had mod den politiske venstrefløj, had til mennesker med anden etnisk baggrund og tro, had til offentlige ansatte og andre økonomisk dårligt stillede herunder mennesker på overførselsindkomster, og sidst men ikke mindst had mod mennesker der ikke deler borgerlige orienteredes egoistiske menneskesyn. Det er mennesker som jeg, der skal bekæmpes, og det kaldes frihedskamp skriver Inga Simonsen (6.2.). Tja, måske er det din form for frihedskamp, der tilsyneladende tager til og jeg tænker på de frihedskæmpere, der kæmper for frihed og eget land i de af Israel besatte områder, og i afmagt og undertrykkelse har udviklet sig til organiseret terrorister. Gud ske lov er der ingen i dette land, der endnu er undertrykt i samme grad, og jeg ønsker egentligt bare, at vi må få et politisk flertal, der vil føre en politik, der igen stimulere det enkelte menneske til troen på den gode Gud og næstekærligheden gennem hans søn Jesus. Afslutningsvis vil jeg gentage, at jeg finder det befriende, at læse borgerlige holdninger uden omsvøb og appellerer til hver enkelt vælger at have dette med ved valgurnerne, når vi igen om alt for længe skal vælge igen.