Journalistik

Hadsk politik

ALMENBOLIG:Vi har en borgerlig regering, støttet af Dansk Folkeparti, som gennem sin politik har lagt de almene boligorganisationer for had, ikke mindst med påstand om, at der skulle være en vis sammenspisthed med Socialdemokraterne, samt at vi skulle bruge beboernes penge til tant og fjas (mad, drikke og rejser), og det på trods af, at vi er det mest overkontrollerede, der findes her i landet via revisorer og kommuners tilsyn. Dermed ikke være sagt, at der ikke indenfor sektoren kan være brodne kar. Denne avis, som er meget regeringstro, og som vist nok uden sidestykke tilhører den borgerlige presse, forsøgte sig så også for et par år siden ved at så tvivl om de nordjyske boligorganisationers ærlighed, idet den gennem flere uger førte en kampagne på udokumenterede påstande om samme. Desuden opfordrede de via åbne telefonlinier beboerne ringe ind til redaktionen om oplevelser, der kunne underbygge avisens påstande. Efter min bedste overbevisning blev resultatet en total fiasko! Tilbage til VK-regeringens politik, som fører tommelfingeren nedad i forhold til den almene sektors hverdag nu, og ikke mindst i fremtiden! I finanslovsforslaget for 2004 foreslås genindført det gamle begreb rammebeløbet, som for få år siden blev afskaffet. Desuden indeholder forslaget nedskæringer på støtten til byfornyelse, hvilket er yderst beklageligt. Samtidig forsvinder den almene sektor helt ud af lovens boligforbedringer, hvilket er en åbenlys diskriminering. Med hvilken begrundelse kan man tillade sig at forskelsbehandle private og almene udlejningsboliger i relation til byfornyelsesstøtten? Også den individuelle boligstøtte beskæres ved denne ordnings reguleringsmekanisme. Jo, vi kommer så sandelig i fremtiden som almen sektor til at mærke forskellen på den politik, der føres nu i forhold til før. Alene hele sagen omkring salg af almene boliger er helt uden saglig begrundelse og er kun fremsat, fordi regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti har et udbredt had til den almene sektor, hvilket den i mange situationer desværre heller ikke lægger skjul på. Hvad angår avisens åbenlyse manglende objektivitet, kan det jo undre en daglig læser, at der ikke har været skrevet mange linier omkring f. eks hele Farum-sagen med en vis eks-venstreborgmester, som hedder Brixtofte i hovedrollen. Senest har en anden Venstre-borgmester, René Milo fra Greve, nu i gennem flere uger præget andre store avisers forsider vedr. en ny stor skandale om nepotisme og overforbrug i kommunen, men det synes NORDJYSKE Stiftstidendes redaktion åbenbart heller ikke, at læserne skal orienteres om. Man kan jo spørge: Hvorfor?