Lokalpolitik

Hadsund blev en bedre forretning

Efter et år med truende underskud gik kommunen økonomisk set styrket ud af 2002

HADSUND:Efter det forgangne års sparebestræbelser, der blandt andet indebar et vikarstop på ældreområdet tidligt på året, kan politikerne nu trøste sig med, at arbejdet har båret frugt. Efter et klart utilfredsstillende resultat af det forrige regnskabsår glæder borgmester Karl Christensen sig ligefrem til at fremlægge kommunens regnskab for 2002 på morgendagens byrådsmøde. - Regnskabet indeholder nogle signaler, som bestemt ikke er typiske for de danske kommuner. Vi overholdt budgettet, eller sagt på en anden måde: Der er ingen stor forskel i det faktiske forbrug og det, vi havde budgetteret med, hvor det typiske billede er et væsentligt merforbrug, siger Karl Christensen, som i den forbindelse roser både administrationen og byrådet. Regnskabet er i stort set alle henseender behagelig læsning for byrådsmedlemmerne og borgere, der måtte frygte serviceforringelser eller yderligere besparelser. Skatteindtægterne steg en smule, og selvom de løbende budgetrevisioner længe tydede på det modsatte, så endte det med, at kommunen totalt set holdt sig inden for driftsbudgettet, ovenikøbet med 1,2 millioner kroner til den gode side. Inklusive øgede skatteindtægter og tilskud munder driftsregnskabet ud i et overskud på 10,3 millioner mod de budgetterede 6,9 millioner kroner. Også anlægsregnskabet ser ved første øjekast smukt ud med et mindreforbrug på 10,8 millioner kroner, og lægger man resultaterne for drift og anlæg sammen, giver det altså et samlet plus på 14,2 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Dertil kommer en række mindre poster, og tilsammen giver det et plus på godt 20 mio. kr. En del af pengene overføres til dette års budget, men kassebeholdningen styrkes også markant med hele 15,8 mio. kr. Faktisk havde kommunen ved årets udgang en beholdning på 25 mio. kr. til at modstå de løbende udgifter. Borgmesteren afviser dog, at det skulle være et udtryk for, at man er gået for vidt i sin spareiver, eller at byrådet for den sags skyld skulle slappe af ovenpå det solide regnskab. Han anfører, at mindreforbruget på anlægssiden i princippet blot er en udskydelse af udgifter, der under alle omstændigheder skal afholdes i nær fremtid, nemlig når Vision Hadsund Skole kommer rigtigt i gang. - Jeg er godt klar over, at der er nogle, der måske ser mig som den lidt stygge person, fordi jeg kræver besparelser, men når vi kommer til målstregen med sådan et regnskab, så er alle jo glade, selvom det har været lidt øv-bøv undervejs. Det afgørende er, at der er kommet styr på driftsudgifterne. Vi har i de kommende år et historisk stort anlægsprogram, som skal lånefinansieres, og hvis vi skal have råd til renter og afdrag, skal der være balance i driften, siger borgmesteren. Han bemærker, at det kun er i kraft af de regelmæssige budgetrevisioner, man gennemførte i 2002, at byrådet nu kan bryste sig af det flotte regnskab. - Havde vi ikke gjort det, så havde vi virkelig haft problemer, mener Karl Christensen. Med 25 millioner kroner i kassen har man så rigeligt nået den målsætning, byrådet har haft i årevis om en kassebeholdning på mindst 20 mio. kr. I praksis er beholdningen i øvrigt langt større end dét. Beholdningen er nemlig altid mindst ved månedens udgang, hvor tallet traditionelt gøres op. Set som gennemsnit over hele året var den på 32 mio. kr. - Jeg har hørt kolleger sige, at det optimale er en tom kasse, fordi ingen så føler sig fristet til at angribe den, men jeg tror nu nok, vi er nogle, der sover bedre, når vi ikke skal spørge banken, om vi kan få lov at udbetale lønnen til medarbejderne, siger Karl Christensen.