Hadsund

Hadsund Boldklub fortsætter uden formand

HADSUND:Det lykkedes ikke for Hadsund Boldklubs generalforsamling at finde en ny hovedbestyrelsesformand til at afløse Thorkild Løkke, der efter seks år på posten ikke ville mere. Forsamlingen enedes derfor om at fortsætte med "en fire-bande" med kun tre mand, Svend Erik Pedersen, Bjarne Hamann og Peter Kristiansen, der vil dele ansvarsopgaverne mellem sig. Peter Kristiansen, der formentlig får det sportslige og repræsentative ansvar, beklager, at det trods sonderinger det sidste års tid ikke er lykkedes at finde et nyt formandsemne, men han ser alligevel fortrøstningsfuld på klubbens fremtid. - Det kan sagtens gå. Det er jeg ikke bekymret for, siger han og byder samtidig en ny formand velkommen, hvis nogen er klar til opgaven, efter at det er slået fast, at det virkelig var sandt, at hverken han eller Thorkild Løkke trods opfordringer ikke ville være formand. Klubben har givet sig selv et år til at vurdere, hvordan den fremtidige struktur skal være. - Men vi kan hurtigt indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, smiler Peter Kristiansen og minder mere alvorligt medlemmerne om, at en klub med 600 medlemmer ikke driver sig selv.