Hadsund Kommune kan ikke undgå importeret slam

HADSUND:Der mangler kontrol af de skader, brugen af slam til gødning på jordene omkring Mariager Fjord kan have på miljøet i fjorden. Det mener Jørgen Bidstrup, der er biolog på vandmiljøkontoret i Nordjyllands Amt. De regler, der bestemmer, hvor meget slam en landmand må smide på sin jord, er landsdækkende, og kommunen kan ikke gøre noget for at undgå slammet. - Hvis en landmand søger om tilladelse til at hælde slam på sine marker, og indholdet af fosfor og tungmetaller er lovlige, kan kommunen kun sige ja. I amtet får vi en meddelelse om, at den pågældende landmand har hældt slam på sine marker, men vi har heller ikke mulighed for at gøre noget ved det. Det er staten, der skal undersøge, om det er reguleret godt nok, siger Jørgen Bidstrup. Ifølge ham mangler der en kontrol af de jorder, slammet spredes ud på. Det bør undersøges, om jorden kan opsuge de mange næringsstoffer. Men den problematik har landspolitikerne slet ikke øje for, mener han. - I en 300 sider lang redegørelse i forbindelse med udarbejdelsen af den tredje vandmiljøplan, tror jeg ikke, spildevand er nævnt en eneste gang, siger han.