Turisme

Hadsund og Hobro rydder op efter sig

Turistorganisationer inviterer til nyt samarbejde i kølvandet på Destination Himmerlands

HADSUND:På et pressemøde i næsten tomme lokaler på Turistbureauet i Øster Hurup beseglede Hobro Turistforening og Hadsund Kommunes Turistråd i går det samarbejde, der skal sætte yderligere skub i turismen i de to kommuner. Og gerne i flere. Turistrådets formand Claus Brink udstedte således en åben invitation til kommuner, der ses som naturlige deltagere i det, der indtil videre er et parløb mellem Hobro og Hadsund under navnet Kyst og Fjord Ringen. - Vi sigter højt, meget højt. Vi håber, at vi kan skabe et samarbejde med et befolkningsunderlag på omkring 100.000 mennesker, der i givet fald vil være større end Destination Viborg og for den sags skyld også Destination Himmerland, lyder visionerne, sådan som de formuleres af Claus Brink. Navnet Kyst og Fjord Ringen refererer til østkysten og Mariager Fjord, og det er umiddelbart Arden og Mariager Kommuner, samarbejdet bejler til, men Skørping, Støvring, Sejlflod, Nørager og Møldrup var også blandt eksemplerne på mulige samarbejdspartnere. Og ifølge Claus Brink tyder de hidtidige følere, man har sendt ud, ikke på, at Hadsund og Hobros hovedroller i forbindelse med turistsamarbejdet Destination Himmerlands endeligt bliver nogen hindring. - Der var ganske vist en, der i sidste uge nævnte, at det jo var os, der nedlagde destinationen, men han sagde samtidig, at det ikke skulle forhindre et samarbejde, siger Claus Brink, der karakteriserer sonderingerne som positive. - Det kan godt være, at Hadsund og Hobro var dem, der "ødelagde" samarbejdet, men det er så også os, der rydder op, supplerer Jørgen Basballe, Hobro Kommunes planlægningssekretær og "teknisk assistent" for turistforeningens forretningsudvalg, som har repræsenteret Hobro i optakten til det nye samarbejde. Det skal, i modsætning til Destination Himmerland, være kendetegnet ved, at ressourcerne anvendes dér, hvor de gør nytte, nemlig i markedsføringen. - Der gik alt for mange penge til administration i Destination Himmerland, forklarer Claus Brink det tilsyneladende paradoks, at man altså sigter på et samarbejde, der til forveksling ligner det hedengangne. For Hadsunds vedkommende ligger der kontante fordele i Kyst og Fjord Ringen. Hobro bidrager i år med 25.000 kr. og i 2004 med 100.000 kr. til aflønningen af Hanne Vestergaard, der med base i Øster Hurup bliver turistchef for både Hobro og Hadsund. Forventningen gælder desuden, at man i en større organisation kan rationalisere og samarbejde sig frem til bedre økonomi, der altså kan og skal anvendes til markedsføring. Hobro Turistforening må pr. 1 april sige farvel til sin turistchef, efter at det kommunale tilskud er blevet halveret, men Hanne Thomsen, næstformand i Hobro Turistforening, afviser, at det skulle være ren nød, der er baggrunden for samarbejdet. - For Hobro var de måske nok i nogen grad tale om nød, men uanset hvad så er det en fordel, at man kan skabe en helhed omkring markedsføringen af fjorden, siger Hanne Thomsen, der i øvrigt ikke har svært ved at acceptere, at turistchefen får base i Øster Hurup. Logikken er, at turisterne bor i Øster Hurup, og at det er her, man naturligt har kontakt til dem. Herfra skulle de så gerne lokkes længere ind i landet. Om vinteren, hvor strandene i Øster Hurup ligger øde hen, øver eksempelvis Fyrkat og Gasmuseet stadig tiltrækning på turister, som så ad den vej kan gøres opmærksom på Hadsunds tilbud. Det helt store udbytte kommer først, hvis den "store model" realiseres, altså med flere kommuner. Så forudser Claus Brink, at man for alvor kan få udbytte af de investerede kroner. - Hver kommune bruger måske 100.000-200.000 kroner på deres egen brochure. Hvis for eksempel ni kommuner slår sig sammen, handler det i hvert fald om en million kroner, og en fælles brochure kan laves for måske 300.000-400.000 kroner, siger Claus Brink. Samarbejdet er godkendt af Hadsund Kommune og ventes med stor sikkerhed godkendt af Hobro som et forsøg, der løber til udgangen af 2004. I første omgang skal der i år etableres en selvstændig juridisk enhed med en bestyrelse på tre medlemmer fra Hadsund og to fra Hobro. Går det som håbet, at flere kommuner kobler sig på, reduceres repræsentationen med en fra hver af de to inititivkommuner for hvert nyt medlem. - Det vil gradvist mindske den dominans, Hadsund måtte have fra start, anfører Hanne Thomsen.