Lokalpolitik

Hadsund skal rammes af en blå bølge

Kommunen er parat til at satse millioner af kroner på at udvikle Hadsund by - og håber at borgerne vil deltage

HADSUND: Samtidig med at der har været travlt med at finde besparelser og få budgettet filet til, så bages der på rådhuset på store planer. Ud over at der lægges sidste hænder på Vision Hadsund Skole, sættes der nu gang i en debat om udviklingen af Hadsund by for 10 millioner kroner, og økonomiudvalget har fundet én million kroner at lægge i et erhvervsudviklingsprogram, der angiveligt er modent til at blive præsenteret i løbet af et par uger. Byudviklingen skal gennemføres frem til 2008 og skal ske på baggrund af, at Hadsund Kommune er blevet tildelt en ramme på 10 millioner kroner til gennemførelse af en såkaldt helhedsorienteret byfornyelse af Hadsund Midtby, sådan at det bliver "en levende bydel, der er synlig og virker attraktiv - også uden for kommunens grænser". Rådhuset arbejder for tiden i samarbejde med Håndværkets Byfornyelsesselskab på et debatoplæg, der bliver offentliggjort 2. oktober, og som borgerne får lejlighed til at kommentere frem til 22. december - blandt andet på et møde 22. oktober. Oplægget er, at de tre en kvart millioner kroner skal anvendes i forbindelse med et kulturhus på den nuværende Hadsund Skole, og to millioner i forbindelse med trafikomlægning i forbindelse med den nye skole. En halv million skal gå til udarbejdelsen af en såkaldt masterplan for området ved trafikhavnen, selve planlægningen af byfornyelsen - herunder borgerinddragelsen - koster 800.000 og så er der sat 950.000 kroner af til private initiativer. Derudover var der øremærket 2,5 millioner kroner til renoveringen af Torvet, men de penge er fortsat i spil, da renoveringen ikke kom til at passe tidsmæssigt med byfornyelsesplanen. Byfornyelsesplanen suppleres af, at Hadsund Kommune vil ansøge Fonden Realdania om - i første omgang - andel i 25 millioner kroner, som skal bruges til at medfinansiere en række initiativer, der skal "højne de arkitektoniske og kulturelle oplevelser igennem Hadsund by". Ansøgningen er udarbejdet og indeholder planer og idéer om at skabe en "blå bølge" fra det kommende kulturhus, gennem byen, under Himmerlandsgade til trafikhavnen. Bølgen er i øvrigt sat i gang med udvælgelsen af den blå farve, der er benyttet på Torvet, og som på én eller anden - eller nok flere - måder skal indgå i "bølgen". Projekterne har netop været til behandling i det kommunale økonomiudvalg, og borgmester Karl Christensen og kommunaldirektør Bo Nielsen giver udtryk for store forventninger - ikke mindst fordi den kommunale del af udgifterne er lagt ind i budgetterne for de kommende år. - Dét vil jo blive det første spørgsmål, borgmesteren bliver stillet på borgermødet, forudser Bo Nielsen, der sammen med borgmesteren udtrykker håb om, at borgerne vil medvirke med synspunkter, tanker og idéer. For at hjælpe den proces vil der i forbindelse med debatoplægget - som også lægges på internettet - medfølge et A4-ark, som borgerne kan benytte. Og der altså et par måneder til at tænke idéer efter borgermødet. - Det er jo ikke sikkert, at man lige på mødet kan præsentere en idé, siger Karl Christensen. Med hensyn til erhvervsudviklingen, så skulle økonomiudvalget onsdag have drøftet om man ville afsætte "ekstraordinære økonomiske midler" i forbindelse med, at Erhvervsrådet har udarbejdet et udkast til en aktiv erhvervsudvikling. Sagen blev imidlertid udsat, men pengene er som nævnt fundet i forbindelse med, at den kommunale økonomiafdeling har været en ekstra ekstra gang igennem budgetterne på jagt efter posterede udgifter, der alligevel ikke have udsigt til at blive brugt.