Hadsund Skole er beskidt

Firma kan ikke gøre rent, fordi det ikke har gjort ordentlig rent

HADSUND:Der bliver ikke gjort godt nok rent på Hadsund Skole. Det har lærere og elever erfaret, siden skolen blev taget i brug, men hidtil er det ikke lykkedes at få rengøringsfirmaet til at leve op til sine forpligtelser om at holde skolen ren. - Det er simpelthen for ringe, og det nærmer sig kontraktbrud, siger borgmester Karl Christensen og konstaterer, at det fortsat ikke er lykkedes at få det ansvarlige firma, Top-Rengøring, til at løse opgaven tilfredsstillende. Han understreger, at der er en aftale om, at der skal gøres rent - ordentlig rent - og at Top-Rengøring har skrevet under på den aftale. Det har vanskeliggjort rengøringsarbejdet, at skolen ikke blev leveret rengjort, sådan som det var aftalt med byggeselskabet KPC. KPC havde ellers via det firma, der havde malerenterprisen på skolen, truffet aftale med et rengøringsselskab om opgaven. Det firma var Top-Rengøring. - De kan ikke gøre ordentlig rent, fordi de ikke selv har gjort ordentlig rent, sammenfatter borgmesteren. Svigt på svigt Efterfølgende har det to gange været aftalt med Top-Rengøring, at det forsømte skulle indhentes. Senest i den forgangne weekend, men mandag morgen måtte man konstatere, at det ikke var tilfældet. - Man har forsøgt at gøre rent, siger Bo Nielsen ud fra billeder, hvor man for eksempel kan se spor efter en klud på en temmelig støvet skabsoverflade. - Vi har spurgt Top-Rengøring, om de havde kapacitet til at udføre opgaven, for ellers ville vi have haft ISS Skadeservice til at løse opgaven, siger kommunaldirektør Bo Nielsen, der tilføjer, at svaret fra Top-Rengøring lød: - Ja, det har vi. - Dér har de svigtet, siger borgmesteren. Der holdes i disse dage møder mellem de implicerede parter med henblik på at få skolen gjort rent i vinterferien samt at sikre, at den derefter vil blive holdt ren. - Det er meget enkelt: Der skal bare være rent, siger kommunaldirektør Bo Nielsen, der er parat til at diskutere, om der skal sættes flere timer af til rengøringsopgaven - selv om man fra kommunalt hold bedyrer, at man flere gange stillede det spørgsmål til Top-Rengøring, efter at firmaet havde vundet licitationen om opgaven. - Vi har bestemt kvalitetskravet. Toprengøring har bestemt, hvor mange timer, der skal bruges, og det er ikke et økonomisk spørgsmål. Der skal jo være rent, siger han. Karl Christensen siger, at Dampende gulve Den kommunale ledelse siger med henvisning til en rapport, som Bedrifts Sundheds Tjenesten har udarbejdet efter besøg på skolen, at der er en sammenhæng mellem de konstaterede indeklimaproblemer og den mangelfulde rengøring. Andre faktorer er behandlingen af skolens trægulve og indkøringsproblemer med udluftning og temperatur. Bo Nielsen refererer BST for at udluftningen nu fungerer, og at temperaturen er sænket fra 24 grader til de sundhedsmæssigt mere hensigtsmæssige 21 grader. Det kan føles køligt, bemærker BST, der angiver varmere tøj som løsning på den problemstilling. Hvad angår gulvene, så har afdampningen medført gener for elever og lærere, og det er konstateret, at de er vanskelige at gøre rene, fordi de er behandlet forkert. Behandlingen er udført af Top-Rengøring, men det er endnu ikke afgjort om firmaet har udført opgaven forkert, eller det har fået en forkert ordre fra gulvfirmaet. - Der er ét eller andet ved de gulve, der gør, at snavset opfanges lidt for godt, siger Bo Nielsen. Når det er afklaret, hvad dét er, vil resultatet indgå i den handlingsplan, der skal udarbejdes og føre til en ren skole efter vinterferien. Bliver skolen fortsat ikke gjort rent, ligger det ifølge kommunaldirektøren i skoleleder Allan Krones magt at bede et andet rengøringsfirma om at gøre rent på Top-Rengørings vegne. Det lykkedes i går ikke at få en kommentar fra Top-Rengørings direktør Flemming Jensen.