Skolevæsen

Hadsund Skole vil have ledere på fuld tid

Skolebestyrelsen ønsker den ledelsestid tilbage, som man havde indtil dette skoleår

Skolebestyrelsens formand, Poul Munk, påpeger, at Hadsund Skole dels på grund af sin størrelse, dels på grund af sin fysiske opbygning har et særligt behov for tid til ledelse. Bestyrelsen ønsker fire ledere på fuld tid, sådan som man har haft det indtil dette skoleår.Arkivfoto:

Skolebestyrelsens formand, Poul Munk, påpeger, at Hadsund Skole dels på grund af sin størrelse, dels på grund af sin fysiske opbygning har et særligt behov for tid til ledelse. Bestyrelsen ønsker fire ledere på fuld tid, sådan som man har haft det indtil dette skoleår.Arkivfoto:

Skolebestyrelsen ved Hadsund Skole vil have styrket ledelsen på skolen og har henvendt sig direkte til politikerne i børne- og familieudvalget om sagen. - Vi mistede ledelsestid i forbindelse med ressourcetildelingen til dette skoleår, og vi beder om at få det tilbage, som vi tidligere havde, forklarer skolebestyrelsens formand, Poul Munk. Tidligere havde Hadsund Skole fire ledere på fuld tid. Det blev fra dette skoleår skåret ned til 3,26. I praksis betyder det, at hvor man tidligere havde en leder på fuld tid til hver af de tre afdelinger og en overordnet skoleleder, må de fire medlemmer af ledelsen nu deltage i undervisningen. - Skolen er planlagt og bygget til fire fuldtidsledere. De tre afdelinger er fysisk adskilt og har hver sit budget. Fysisk er afdelingslederne placeret ude i afdelingerne, så den manglende ledelsestid betyder i virkeligheden, at ideen med skolen går tabt, siger Poul Munk. Sagen har endnu ikke været drøftet i børne- og familieudvalget, men umiddelbart er udvalgsformand Jørgen Pontoppidan afvisende. - Jeg har tidligere snakket med Poul Munk om den sag, og i princippet mener han jo, at alle skoler bør have det samme antal kroner pr. elev, men sådan hænger virkeligheden ikke sammen. Så ville vi jo skulle have tre, måske fire store skoler i kommunen, og det er der i hvert fald ikke politisk vilje til, siger Jørgen Pontoppidan. Læs mere i NORDJYSKE Stiftstidende, fredag