Lokalpolitik

Hadsund Syd gik glat igennem

På en halv snes minutter blev lokalplanforslag 40/2009 præciseret og sendt i høring

Havde man sat næsen op efter et større drama, da byrådet i går trådte ekstraordinært sammen, så blev man skuffet. På en halv snes minutter havde byrådet, som manglede seks af de 29 medlemmer, godkendt både dagsordenen og dens eneste punkt. En "præcisering" af den lokalplan, der skal bane vej for byggeriet af 115 boliger i Hadsund Syd. Den usædvanlige situation var udløst af et pludseligt opstået tvivlsspørgsmål vedrørende lokalplanen. Det førte onsdag til beslutningen i økonomiudvalget om at indkalde til et ekstraordinært møde, mest for at undgå spekulationer om urent trav i forbindelse med den stærkt omdiskuterede plan. Og som borgmester H.C. Maarup (S) konstaterede, er sagen så følsom, at den fordrer absolut åbenhed og gennemskuelighed. Preben Christensen (S) tog som den eneste ordet, dog kun for at rose økonomiudvalget for det fornuftige i fremgangsmåden. Byrådet siger dermed ja til, at vejen kan føres langs det område, der ellers er taget ud af lokalplanen. - Og det kan indebære en ekspropriation, men udgangspunktet er selvfølgelig, at de, der udstykker, forsøger at opnå en frivillig aftale med lodsejeren, understreger borgmesteren.