Lokalpolitik

Hadsund vil udbygge mod syd

Hadsund er ved at løbe tør for boligudstykninger, og Mariagerfjord Kommune vil derfor gerne reservere plads til over 400 nye boliger de nærmeste 12 år.

Men i to mulige udstykningsområder på nordsiden af fjorden er vejforholdene enten for dårlige, eller man kolliderer med drikkevandsinteresser. Derfor er valget faldet på Hadsund Syd, hvor fire projektmagere har meldt sig på banen, Men også her støder den nødvendige planlægning ind i flere barrierer. På østsiden af Randersvej befinder sig nemlig ligeledes nitratfølsomt grundvand i undergrunden. Og når kommunen retter kikkerten mod den kystnære vestside af randersvej, sætter strandbeskyttelsesliniens krav om 300 meters afstand visse bygge-begrænsninger. Ydermere lovede en meget aktiv beboerforening ved Fjorbakken og Fjordager på et borgermøde i aftes at holde øje med, at byggelinien ikke skrider ind foran deres synsfelt og tapper af fjorudsigt og andre naturherligheder. Grundejerforeningen kan ikke acceptere, at der gives dispensationer af nogen art. Mariagerfjord Kommune slutter sin offentlighedsfase 15. august, og satser inden udgangen af året på at præsentere et tillæg til den kommuneplan, som skal vedtages inden udgangen af 2009.