Velgørenhed

Hadsundere må tage skraldet selv

På søndag er der indsamling af affald over hele landet

HADSUND:Svineri langs vejkanten ses overalt i det ganske land. Landbrugsforeninger har set det nødvendigt at advare mod at smide dåser i grøftekanterne, fordi " dåser slår mine køer ihjel", som det lyder i landmændenes kampagne. Mange oplever, at der smides mere affald i naturen end nogensinde. Derfor har Danmarks Naturfredningsforening taget initiativ til en landsindsamling af affald søndag 17. april. - Jeg håber, at folk kommer ud og hjælper til. I Hadsund ser vi især affald ved de store veje, inde mellem træerne ved stadion og ved Astrupvej, siger Svend Grønkjær Madsen, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Hadsund Kommune. - Det er tit dåser, cigaretpapir og engangsflasker, folk ikke gider at tage med sig, så det lander i vejkanten, siger han. Hjem i affaldsbunken Et mål med indsamlingen er at få registreret, hvor meget og hvilket affald, der indsamles landet over. Det skal hjælpe Danmarks Naturfredningsforening til at følge op med initiativer, som kan begrænse affald i naturen i fremtiden. Men i Hadsund vil der på søndag, når der er indsamling, ikke dukke folk op fra Danmarks Naturfredningsforening. - Det har været svært at administrere, og jeg kan ikke selv møde op. Så denne gang må hadsunderne selv står for at fjerne affaldet, og de må selv tage det med sig hjem i affaldsbunken, siger Svend Grønkjær Madsen. Hvad der er sikkert og vist, er, at Skelund Skole i hvert fald står parat til at samle affald op rundt omkring i kommunen. Derudover støtter Det Grønne Råd i Hadsund Kommune projektet med sække og engangshandsker. - Vi kan hver især hjælpe til: Så hermed en opfordring til ALLE: Fej for egen dør! Også bagdøren, lyder det fra Svend Grønkjær Madsen.