Hæder til Aalborg-afdeling

I en stor måling i fagtidsskriftet Dagens Medicin fredag har den mave-tarmkirurgiske afdeling på Aalborg Sygehus vundet i kategorien Bedste Organkirurgiske Afdeling.

Hjerteoperation koster jobbet. Arkivfoto: Henrik Bo

Hjerteoperation koster jobbet. Arkivfoto: Henrik Bo

Målingen er sket på baggrund af oplysninger fra Sundhedsstyrelsen og regionerne samt en afstemning blandt læserne af Dagens Medicin. Behandlingsdata og -kvalitet vejer meget tungt i det pointsystem, der danner grundlag for vurderingen. - Jeg er særligt stolt af, at vi vinder på faglig kvalitet, og vi skal fortsat have fokus på at forbedre patientforløbene. Jeg vil gerne fremhæve vores dygtige og kompetente personale. Uden en så engageret medarbejderstab på alle niveauer ville det ikke være muligt at opnå et så godt resultat, siger ledende overlæge Per Gandrup, som glæder sig over, at afdelingen råder over en fast stab af ældre engagerede læger og sygeplejersker, det er lykkedes at fastholde gennem mange år. Der er 250 medarbejdere i den mave-tarmkirurgiske afdeling i Aalborg, som officielt hedder Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling A.