Aalborg

Hæder til Lions-medlem

LØGSTØR: Efter 37 års aktivt medlemsskab af Lions Club Løgstør, smykket med næsten alle de titler, der findes inden for den verdensomspændende humanitære hjælpeorganisation, blev Bent Grundtvig Sørensen tildelt organisationens største hæderstegn Melvin Jones Fellow-titlen, der består af en nål og en plakette. Hæderen blev overrakt af klubpræsident Kjeld Kjeldgaard. - Du har udvist en ildhu for Lionsarbejdet som ingen andre i klubben. Du var med til at stifte klubben og har siden været meget aktiv. Du er i besiddelse af en meget høj Lions-moral, som vi andre kan lære meget af, sagde præsident Kjeld Kjeldgaard i sin hyldesttale. - Det store arbejde, du har udført i og for Lions, kunne vi komme i en sæk og snørre sækken til. Vi vil dog lade sækken stå åben, for du har stadig meget at give Lions, og det både på det menneskelige og arbejdsmæssige plan. - Du har ud over de mange lokale aktiviteter været et betydningsfuldt bestyrelsesmedlem af Lions Kollegiet i København, et genoptræningsccenter for hancipedde fra hele landet. Her har du sat dit fingeraftryk på den positive ånd, der er i såvel bestyrelse som blandt beboerne. Du har medvirket til at finde politiske løsninger på stedets drift. Ting, der har medvirket til, at Lions Kollegiet idag er en af Danmarks bedst drevne institutioner. - Ud over hædersbevisningen vil vi sende en varm tak til din kone Inger Grundtvig Sørensen, som har måttet afse dig i de mange timer du har brugt på Lions, sagde præsident Kjeld Kjeldgaard. Efterfølgende blev der holdt taler af guvernørrådsformand Per Kærager Christensen, Gug, distriksguvernør Poul Hartmann, Randers, vicedistriktsguvernør Simon Agesen, Aabybro og zoneformand Peter Møller, Farsø. Alle udtrykte de beundring over den store indsats, Bent Grundtvig Sørensen havde udført i Lions Club Løgstør.hp