Advokatvirksomhed

Hæderspris til advokat

Jørgen Boe får overrakt Margot og Thorvald Dreyers Fonds hæderspris 2007 af advokat Birte Rasmussen fra fondens bestyrelse. I baggrunden ses forsvarsadvokat Merethe Stagetorn.

Jørgen Boe får overrakt Margot og Thorvald Dreyers Fonds hæderspris 2007 af advokat Birte Rasmussen fra fondens bestyrelse. I baggrunden ses forsvarsadvokat Merethe Stagetorn.

{ Advokat Jørgen Boe modtager Dreyerfondens hæderspris 2007 for sin høje etik og integritet og for sin store indsats med at udvikle den danske advokatstand gennem årene. Margot og Thorvald Dreyers Fond uddeler hvert år en hæderspris på 200.000 kroner til en advokat, der udmærker sig ved en særlig værdifuld indsats inden for sit felt. Jørgen Boe har været partner i Kroman Reumert siden 1977. Han er en højt respekteret erhvervsadvokat, der som en af få danske advokater har opnået at sidde i såvel Advokatrådet (1995-2001) som Advokatnævnet (siden 2001). Derudover er han formand for Københavns Advokatforening og bestyrelsesformand for Axel Wirenfeldts Fond, Berger Plus Print Promotion A/S, Ernst & Young Fonden, Gudrun og Johannes Lehmanns Fond, Petax A/S og Totalkredit Pensionsreguleringsfond.