Militær

Hæderstegn

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Trænregimentet.

Hæder: Efternævnte personer, ansat på Aalborg Kaserner, har modtaget Hæderstegnet for 25 års god tjeneste ved Hæren: Fra Hærens Logistikskole: Major Jes Hebsgaard, seniorsergent Michael Christensen, oversergent Mads Hagen Søndergaard, oversergent Johnny Fredslund, overkonstabel-1 Carsten Peder Jacobsen, overkonstabel-1 Thorsten Quist, overkonstabel-1 Jesper Holm Rebstrup, overkonstabel-1 Hans Aage Elley og overkonstabel-1 Tony Rud Jensen. Fra Trænregimentet: Oberstløjtnant Kim Schmidt, oversergent Erik Steffen Jessen Steffensen, overkonstabel-1 Ib Bøgh Krogh, overkonstabel-1 Kenneth Jakobsen og overkonstabel-1 Claus Pagh Schou. Fra Det Lokale Støtteelement: Serviceassistent Tine Brunsgaard Andersen.