Hæderstegnet i hæren

HÆDERSTEGN:Ved Trænregimentet på Aalborg Kaserner har følgende modtaget Hæderstegn for god tjeneste ved Hæren: Fra venstre: Major Flemming Geert, kaptajn Mogens Grubbe Clausen, kaptajn Morten Thorsager, seniorsergent Niels Vadsholt, seniorsergent Søren Glud Nielsen, seniorsergent Bo Bøgh Lassen, seniorsergent John Rasmussen, seniorsergent Jørn Henning Larsen, seniorsergent Finn Juel Larsen, oversergent John Michael Rasmussen, oversergent Svend Herman Jensen, korporal Kurt Brantner, overkonstabel Bruno Peter Hansen, overkonstabel Brian Riise, overkonstabel Michael Nielsen, overkonstabel Jens Georg Laustsen, overkonstabel Dan Nordstrøm Larsen, overkonstabel Bjarne Olesen Jensen, overkonstabel Ole Ingvard Hansen, elektriker Kim Nielsen (ikke med på billedet), assistent Trine Mimi Winther og yderst til højre garnisonskommandant oberst Flemming Larsen.