Hædret for 40 år i hjemmeværnet

Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland har uddelte medaljer til en række nordjyske og en enkelt norsk hjemmeværnssoldat ved et arrangement i Tranum.

Jes Reiner Pedersen blev hædret for de 40 år i hjemmeværnet. Arkivfoto: Martin Damgård

Jes Reiner Pedersen blev hædret for de 40 år i hjemmeværnet. Arkivfoto: Martin Damgård

Chefen for Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland, Oberstløjtnant Thomas Bjørnbak, indledte ceremonien med at afspille den radioudsendelse, som markerede afslutningen på den tyske besættelse af Danmark om aftenen den 4.maj 1945. Herefter tog Thomas Bjørnbak et kort tilbageblik til de fem krigs- år og endelig til befrielsen. Efter at have sunget "En lærke letted"", gik chefen for distriktet over til selve tegnsoverrækkelsen. De første, der blev hædret, var 12 hjemmeværnsfolk, der modtog tegnet for 40 års tjeneste. De 12 tegnsmodtagere er: Knud Erik Lolholm Nielsen, Jens Ole Hvarregaard, Lars Lehmann Rasmussen, Ib Jørgensen, Knud Engelbrekt Eriksen, Bjarne Fuglsang Nielsen, Jens-Jørn Træholt, Peer Chr. Mortensen Thillemann, Jes Reiner Pedersen, Milton Alsted og Jens Henning Larsen. Der var også to hjemmeværnsfolk, der modtog tegnet for 50 års tjeneste. Disse er: Bent Vibestrup og Erik Froulund. Et anciennitetstegn som dette, aftvinger en naturlig respekt. Til sidst uddeltes Hjemmeværnets fortjensttegn, som gives for uselvisk og ulastelig vandel gennem den enkeltes tjeneste og privatliv. Der var 9 modtagere af tegnet, heraf den ene fra Norge. Modtagerne er: Lars Kragh, Knud Børge Sørensen, Dennis Ottosen, Henning Solhaug (Norge), Flemming Brander, Bente Hansen, Anthon Vernersen, Carl Staun Sørensen og Jens Jensen. I forbindelse med uddelingen af fortjensttegnet, var det den tidligere chef for Hjemmeværnsdistrikt Vendsyssel, Major Hans Rødsgaard Mathisen, der tildelte tegnene til sine modtagere. Hvert tegn ledsagedes af en kort tale, og for to af tegnsmodtagernes vedkommende, er det særligt bemærkelsesværdigt, at der er tale om to repræsentanter for de civile myndigheder. Den ene modtager, Beredskabschef i Hjørring kommune, K.B.Møller og den anden, Viceberedskabschef - også Hjørring kommune - Dennis Ottosen. Da alle tegn var uddelt, blev der sunget "Det haver så nyligen regnet", hvorefter der var arrangeret spisning. Omkring 80 deltog i det fine arrangement.