Velgørenhed

Hædret for frivilligt arbejde

Ældre Sagens guldnål er tildelt Signe Røge og Mette Hansen for 10 års frivilligt arbejde.

Ingrid Christiansen (tv.) overrakte guldnålene til Signe Røge og Mette Hansen (th.). Foto: Erik Sahl

Ingrid Christiansen (tv.) overrakte guldnålene til Signe Røge og Mette Hansen (th.). Foto: Erik Sahl

Det skete, da Fjerritslev lokalafdeling holdt generalforsamling på Aktivitets-Centret. 150 medlemmer var mødt.Formand Ingrid Christiansen berettede om en medlemsfremgang på 50. Lokalafdelingen har nu 902 medlemmer. Der var genvalg til Signe Røge, Jørgen Jensen og Kirsten Andreasen. Evald Godiksen blev afløst af Jens Kjeldgaard.