Hædret for virke som skribent og konsulent

Ebbe Got­fred­sen med æres­bre­vet fra Aal­borg For­svars- og Garnisonsmuseums støt­te­for­en­ing. pri­vat­fo­to
Museer 10. marts 2007 05:00

AALBORG: Pensioneret oberstløjtnant, stabschef ved Dronningens Livregiment og forfatter, Ebbe Gotfredsen, blev hædret på Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseums Støtteforenings generalforsamling for særlig fortjenstfuld indsats for foreningen. Det foregik på Nørre Uttrup Kaserne. Støtteforeningens formand, pensioneret oberstløjtnant Uffe Uhler, takkede Ebbe Gotfredsen for hans spændende og medlevende fortælleevne, som han lægger i sine mange militærhistoriske artikler i foreningens blad ”Garnisonen” og herigennem yder et betydeligt bidrag til bladets læseværdighed. Formanden overrakte foreningens æresbrev med billede af den gamle vagtbygning på Nytorv og teksten: Tak for fremragende virke gennem mange år som skribent i foreningens blad ”Garnisonen” samt lige så fine virke som foreningens historiske konsulent. Der var også en gave på 25.000 kroner til Forsvars- og Garnisonsmuseet. Uffe Uhler overrakte en check på 15.000 kr. til museets leder, pensioneret oberst Orla C. Kops, samt tilsagn om 10.000 kr. til finansiering af driften af museets militære Unimog køretøj, der blev stillet til rådighed for museet af Hærens Materiel Kommando. I sin beretning sagde Uffe Uhler bl.a. at det er en glæde at konstatere, at museet i 2006 fortsatte fremgangen fra 2005 og er vokset større i såvel omfanget af museumseffekter som i den professionalitet, udstillingerne præsenteres med. Museumsleder Orla C. Kops oplyste, at manglende plads begynder at blive et problem. Om opførelsen af en tilbygning til hangaren sagde han, at kommunens Skole- og Kulturforvaltning og Teknisk Forvaltning har talt sammen om at mødes med museumsledelsen sidst i denne måned. Museet har råd til at bygge en stålhal til ly for køretøjer. Kommunen vil gerne noget mere, men så vil vi gerne have, at kommunen betaler merudgiften i forhold til en stålhal, sagde Orla Kops.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...