Redningsvæsen

Hældte benzin på tændt grillstarter

Der var ros fra brandfolkene hos Beredskabscenter Aalborg til en yngre mand fra Tinglykke i Gug, efter at han selv fik slukket en brand i sin have ved hjælp af en haveslange.

Men rosen faldt ikke uden torne. For manden havde overtrådt alle regler, da han ville sætte lidt ekstra fut i sin grillstarter. Ifølge beredskabet er det kun et heldigt tilfælde, at der ikke skete alvorlige materielle skader, eller at nogen af de tilstedeværende fik alvorlige forbrændinger. Manden havde tændt grillstarteren, men da det ikke gik hurtigt nok, hældte han benzin på, og det fik selvsagt ilden til at blusse voldsomt op, hvorved den fik fat i et udhus, der var sammenbygget med huset. - Benzin er ekstremt farligt fordi der går ild i dampene og der således kan opstå meget store stikflammer. Benzin begynder at fordampe allerede ved minus 40 grader og det er vist mange år siden, det har været så koldt i Danmark, lyder det fra vagthavende brandmester på beredskabscenteret. Manden erkendte selv, at der var tale om en tanketorsk og tog brandfolkenes reprimande til sig.