EMNER

Hældte okker i bæk

Landmand grebet i at ødelægge dyreliv i vandløb

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Den store mængde pludseligt udledt okker dræbte det mindre dyreliv, hvor det blev ledt ud.

For tredje gang inden for kort tid står kommunen og balancerer med en mulig erstatningssag for vedligeholdelsen af et af sine vandløb. Tidligere har man politianmeldt en entreprenør og grundejerne bag ham for på grov vis at have ødelagt livet i åen ved at grave vandløbet dybere og ødelægge brinkerne. En erstatning, som Vesthimmerland skulle betale en anden part for ikke at have vedligeholdt vandløbet gennem hans grund, har man tilbageholdt, fordi man mener, at erstatningen er dømt på et forkert grundlag, og nu har man fat i en landmand ved Guldagerbæk i kommunens nordøstligste hjørne. Her var en biolog sammen med kollegerne i Rebild Kommune ude at besigtige den meget omtalte forurening af Nørager Bæk. Mens man stod her opdagede biologerne tilfældigt en landmand rense drænrør fulde af okker direkte ud i Guldagerbæk, hvilket er stærkt forurenende og forbudt. Biolog Henrik Gorm Hansen fra Vesthimmerland gik straks over til landmandens traktor og fik arbejdet standset. Det blev senere fulgt op af et skriftligt standsningspåbud. - Vi tog en del prøver i området, der er sendt til analyse. Vi har ikke fået svar endnu, men vi kunne se, at det mindre dyreliv har taget stor skade, fortæller Henrik Gorm Hansen. Sagen kommer for Plan- og Miljøudvalget til næste ordinære møde. Her skal man vurdere, om sagen skal politianmeldes for brud på Miljøbeskyttelsesloven. Bevisets stilling og skaden taget i betragtning er det det sandsynligste. Ifølge Henrik Gorm Hansen er det ikke særligt vanskeligt at rense drænrør på lovlig vis, selv om det kræver mere arbejde end at spule dem fra en traktor. Det kræver ikke meget vand, men det skal opsamles bagefter og sendes til efterbehandling. At det er tredje gang på kort tid, at Vesthimmerland står med en sag om stærk forurening eller manglende pleje mener Henrik Gorm Hansen ikke skyldes, at kommunens landmænd tager let på loven, eller at tilsynet med dem er for dårligt. Han henfører til, at megen jord, der før var braklagt, nu tages under plov igen efter en lovændring sidste år, og at det skaber mere aktivitet for landbrug tæt på vandløbene.