Hængeparti om udsmykning på museum

Strid med kunstner om, hvorvidt kunstværk er bestilt eller ej

HJØRRING:Nordsømuseets nuværende bestyrelse kan risikere at blive trukket i retten angående en aftale, som den tidligere bestyrelse måske - måske ikke har indgået med kunstneren Peter Hentze, København. Efter branden på Nordsømuseet i 2003 ønskede museets bestyrelse at få en nye udsmykning til udstillingen. Tidligere havde man haft en udsmykning af nu afdøde kunstner Jean Pierre Loveau, Tornby. - Vi tænkte så, at det måske var en idé med et værk af Peter Hentze. Det skulle hænge over for oceanariet, siger Ole Albæk, som på det pågældende tidspunkt var formand for bestyrelsen på Nordsømuseet. - Vi fik et skitseforslag, som blev kasseret og så fik vi et nyt, som vi betalte 35.000 kr. for. Dermed mener vi, at alt er i orden, men kunstneren mener, at han har fået til opgave at lave udsmykningen. Så det er vi ikke enige om. Men for mig er det en meget gammel sag, og det er ærgerligt, at den ikke er ude af verden, siger Ole Albæk, som tilføjer, at det var manglende midler, der gjorde, at udsmykningen ikke blev gennemført. Peter Hentze, der tidligere har boet i Vendsyssel og har lavet flere udsmykninger rundt omkring på de her kanter, ønsker ikke at udtale sig til avisen om tvisten. Ole Albæk siger, at den nye bestyrelse er orienteret om hængepartiet, der kan ende i en retssag.