Hænger på afgift

Nyfors lider store tab, når virksomheder lukker.

Lene Espersen lovede at tage spørgsmål op, som blev rejst af Henrik Mentz og Gerda Pedersen. Foto: Anette Isaksen

Lene Espersen lovede at tage spørgsmål op, som blev rejst af Henrik Mentz og Gerda Pedersen. Foto: Anette Isaksen

Hvis en virksomhed lukker, lider Nyfors ikke kun tab for strømsalget, men også for afgifter og moms, der skal betales til staten. Det finder Nyfors urimeligt, og derfor er spørgsmålet rejst over for det lokale folketingsmedlem, justitsminister Lene Espersen (K). Lene Espersen var i går på besøg på Nyfors' hovedsæde i Brønderslev, hvor bestyrelsesformand Gerda Pedersen og direktør Henrik Mentz rejste spørgsmålet. Lene Espersen lovede at undersøge sagen hos energiministeren eller rejse den i energiudvalget. Selve el-prisen er som regel kun en meget lille del af det samlede tab, når en virksomhed lukker. Ifølge Nyfors er det kun på dette område, det gælder, at der skal betales afgift til staten af et tab. Lene Espersen kunne konstatere, at Nyfors er en fremsynet virksomhed. Henrik Mentz udtalte, at Nyfors er et forbrugerejet A.m.b.a., hvor ejerne ønsker egnsudvikling og lave priser, og ikke et aktieselskab, hvor ejerne skal have så meget udbetalt i udbytte som muligt. - Det føler vi ikke bliver respekteret fra Folketinget. - I Folketinget, Energistyrelsen, Energitilsynet med mere laver man samme regulering af A.m.b.a. og aktieselskaber, hvilket kan medvirke, at vi på sigt kommer under administration. Henrik Mentz og Gerda Pedersen påpegede, at man har kørt Banedanmark så hårdt økonomisk, at banenettet er nedslidt. El-branchen frygter noget lignende, hvis den nuværende regulering fortsætter. Henrik Mentz og Gerda Pedersen oplyser, at Nyfors vil være et multiforsyningsselskab. - Det begyndte med el, men målet er, at Nyfors skal være ensbetydende med el, varme, vand, bredbånd, telefoni med mere. Nyfors har sammen med ENV i Hjørring og ESV i Nørresundby dannet Bredbånd Nord, der er i gang med at lægge fibernet ud i forsyningsområdet. Henrik Mentz og Gerda Pedersen fortæller, at Nyfors i løbet af fire år vil være Nordjyllands bedste arbejdsplads. For at skabe en mere synlig ledelse har alle 10 ledere i Nyfors været på kursus. - Resultatet er godt, og Nyfors er blevet mere synligt, siger Henrik Mentz. Lene Espersen sagde, at det er vigtigt, at ledelsen er klædt på til de mange nye opgaver, og til de nye tider. Henrik Mentz pointerede, at virksomheden har lagt en strategi, hvor de enkelte ledere handler meget selvstændigt. Nyfors har også gennemført en markedsføring, der har været med til at øge kendskabet til Nyfors. - Nogle vil måske sige, at markedsføringen er korrekt, men den er i hvert fald blevet set.