Hæren er hendes liv

SKAGEN KOMMUNE: Årets Borger 2003, Jytte Ulriksen, har været leder af Frelsens Hær i Skagen på fuld tid siden 15. juli i 2001. Derfør var hun i en periode ulønnet korpsleder i forbindelse med, at den forrige stoppede. Dengang tog Jytte Ulriksen orlov fra sit sygehjælperjob og gik på dagskole for at lære noget mere om papirarbejde, regnskab med mere for at være klar til at overtage korpslederposten på fuld tid. Det er typisk billede af Jytte Ulriksen, som ikke gør noget halvt. Hun er perfektionist og overlader intet til tilfældigheden. Hun er med i det meste, men med stor beskedenhed lader hun også andre få del af æren. Hæren har i Skagen hovedkvarter på Daphnesvej, der er ramme om en lang række aktiviteter. - Det er vigtigt for mig at få sagt, at Frelsens Hær i Skagen har mange tilbud og aktiviteter til alle. Vi er mange kammerater, der står sammen om at få dagligdagen til at fungere, og der skal mange hænder til, siger Jytte Ulriksen. Blandt de mange aktiviteter er børnerytmik mandag, cellegrupper med samtaler om bestemte emner, torsdagscafé med andagt om eftermiddagen og andet socialt godt samvær og ikke mindst tøjsalget, der indbringer en pæn skilling til arbejdet. - Her vil jeg gerne rose alle hjælperne og specielt Ethly Pedersen, der styrer det fantastisk flot, siger Jytte Ulriksen. Og så er Frelsens Hær kendt og respekteret ikke mindst den åbne dør hver tirsdag. Her kan alle komme og få en kop kaffe, en ostemad og varm mad til middag. Der er normalt cirka 20 omkring middagsbordet. - Vi er til for at hjælpe vore medmennesker, og alle kan spise her. Har man ingen penge, koster det ikke noget, men har folk råd, må de meget gerne betale lidt for maden. Vi har ingen fordomme og er meget åbne. Vi er nok kristne og lever efter Herrens ord, men vi pådutter ingen vores tro. - Mange tror, at hvis de kommer her, vil vi omvende dem. Det er ikke tilfældet. Det er helt uforpligtende at komme her. Vi tilbyder et fællesskab og hjælp til dem, der har brug for det. - Der er mange, der har brug for en at snakke med, og jeg lytter gerne. Det er mest ensomme og ældre mennesker, der ringer, og jeg kan godt fortælle, at der selv i et lille samfund som Skagen er mange ensomme mennesker, fortæller korpslederen. Hun blev indviet soldat, som det hedder, når man helliger sit liv til Gud og arbejdet i Frelsens Hær, allerede som ti-årig. - Jeg husker, da jeg stod foran vores våbenskjold og blev indviet. Det var en stor dag for mig. Jeg lever efter biblens ord, og når jeg to gange om måneden prædiker, kan jeg mærke, jeg får et løft, når jeg læser i biblen. Fra nytår har vi gudstjeneste hver søndag. - Så er jeg i mit es, når jeg skal fortælle om min stærke tro. Når jeg læser i biblen, får jeg en hjælpende hånd ovenfra, fortæller Jytte Ulriksen. Jytte Ulriksen fortæller, at man i Frelsens Hær tror på det samme som i folkekirken. Den samme gud og den samme bibel. For de indviede - soldaterne i hæren - er det at være kristen mere end blot at komme i kirke om søndagen. - Når du vier til liv til Gud, er du soldat, for så er man forpligtet til at arbejde og hjælpe de svage. Vi er glade mennesker, der synger og spiller meget. Vi er glade for livet, og det er jo dejligt at leve. Ved siden af arbejdet som korpsleder, der er mere end fuldtid, læser hun på universitetet i Århus teologi for lægfolk. Det varer tre år, og skagboen er nået den halve vej.