Forsikringsvirksomhed

Hærværk kan koste forældrene dyrt

DSB og kommuneskoler hårdest ramt af hærværk - de skaderamte fastholder hård linje

Branden under denne gangbro i Viby betød store skader og gener for togtrafikken og indsættelse af 20 midlertidige DSB-busser. Foto: Scanpix

Branden under denne gangbro i Viby betød store skader og gener for togtrafikken og indsættelse af 20 midlertidige DSB-busser. Foto: Scanpix

ÅRHUS:Ubetænksomt hærværk koster dyrt for børn, unge og deres familier. Prisen kan være langvarige økonomiske krav fra de skadelidte - og her er DSB og kommunerne som offentlige instanser dem, der er hårdest ramt af hærværk. Og de fastholder deres krav længe. Kun i de allerstørste sager vælger de hærværksramte at afskrive erstatningsbeløbet eller indgå forlig, fordi det er udsigtsløst for begge parter at kravene opretholdes. At prisen for ubetænksomhed kan blive høj viste sidste weekends hændelse ved Århus, hvor to drenge på 12 og 14 år satte ild til nogle møbler under en gangbro over jernbanen. Det betød store skader og gener for togtrafikken og indsættelse af 20 midlertidige DSB-busser. Forældrenes eventuelle ansvarsforsikringer kan dække skaden, men herefter kan forsikringerne igen kræve pengene af forældrene. Skadernes omfang fra Århus-sagen er ikke endeligt opgjort, men Banedanmark skønner skaderne til 200-300.000 kroner, hvortil kommer eventuelle krav fra DSB og TDC, der fik afbrudt bredbåndsforbindelser og telefonkabler til 4000 forbrugere. Forældrene må betale DSB er generelt hårdt ramt af hærværk i form af graffiti eller rudeknusninger. Hans Henrik Thomsen, der er såkaldt graffitikoordinator under DSB fjerntog oplyser, at kun omkring 10 procent af de gerningsmænd, som politiet anholder, indgår aftale om at afdrage hærværksgælden. - Men desværre får vi jo kun fat i ganske få. 20 procent af graffitimalerne står for 80 procent af hærværket. Det er heldigvis lidt i aftagende, siger han. En gennemsnitlig graffitiskade løber op i 75.000 kroner, mens en rudeknusning koster 12-14.000 kroner. I 2004 var der 3000 rudeknusninger, men tallet er faldet lidt siden. - Når vi får fat i gerningsmændene frafalder vi i princippet aldrig erstatningskravene, siger Hans Henrik Thomsen. I både 2004 og 2005 var de årlige hærværksskader alene på fjerntog på 12-14 millioner kroner. Hans Henrik Thomsen frygter at indsættelsen af de nye IC4-tog i år vil starte en ny graffitibølge. - Da det første prøvetog var opstillet i Århus gik der under en måned, før det var overmalet, siger han. I de rigtig store hærværkssager - f.eks. skolebrande - forsøger kommunerne også at fastholde en hård linje. Efter at tre drenge i Århus i en hash- og svamperus for tre år siden satte ild på Møllevangsskolen i Århus skete der skader for omkring 20 millioner kroner, og Købstædernes Forsikring har forlængst udbetalt 17 millioner kroner i erstatning, oplyser kommunen. Skolen er genopbygget for 25 millioner kroner. Akkordordninger Det er nu op til forsikringsselskabet at få dækket sit tab, men sagen er ikke afgjort, fordi det skal afgøres, hvor bevidst handlingen var eller om den tilskrives sygdom i gerningsøjeblikket. I tidligere større sager har parterne indgået forlig eller accepteret en dom, hvor en hærværksmand har fået dom for at skylde f.eks. 200.000 kroner. I andre tilfælde har den skaderamte accepteret et krav på 5 til 10 procent af den samlede skade. Det svarer til de satser, der bruges til gældssanering./ritzau/