Hærværk koster dyrt

Hærværk har fået skolerne i Aars og Hornum til at stramme op

AARS:Det kostede sidste år Aars Skole omkring 50.000 kroner at reparere skaderne efter hærværk på skolen. - Men 2004 var også ekstremt, indrømmer skolens pedel Erling Norup, der kun har et sted at tage pengene fra. - De går fra vores vedligeholdelseskonto, beklager pedellen, der sidste år måtte finde penge til at udskifte henholdsvis 10 og 14 ruder i to fløje efter hærværk. Desuden får skolen nærmest som en tradition sprængt sin postkasse omkring nytår. I år røg indgangspartiet også og forleden hærgede et par elever et klasseværelse. Aars Skole er ganske enkelt inde i en stime. Hærværket rammer skolerne i flæng, konstaterer Skole- og kulturchef Freddy Nederby. - Det rammer skolerne på skift og uden, at vi kan se noget mønster i det, konstaterer han. Der findes ikke noget overblik over, de samlede udgifter skolerne har til hærværk, og indtil videre har kommunen heller ikke fundet det nødvendigt med et fælles regelsæt for, hvordan man håndtere elever, som begår hærværk. - Som udgangspunkt er det den enkelte skoles opgave at fastsætte reglerne. Bliver det et meget stort problem - hvad det ikke er - så vil vi selvfølgelig se på, om det er et behov for et sæt fælles regler. På Aars Skole har den seneste hærværksbølge blandt andet fået skolen til at stramme op på, hvornår eleverne må være på skolen. - Vi har været nødt til at sige, at eleverne skal forlade skolen, når skoledagen er slut, siger skoleleder Brian Bach Rasmussen. Han understreger, at hærværket på skolen har været af forskellig karakter, og består i en blanding af hærværk og drengestreger. Det er også grovheden af hærværket, der afgør om skolen henvender sig til politiet eller forældrene. Rudeknusningerne var en klar politisag. I det seneste tilfælde er der blevet taget kontakt til forældrene. - Og når vi har muligheden for det, sender vi altid regningen videre, siger Brian Bach Rasmussen. Desuden har rækken af små og store hærværkssager fået skolen til at iværksætte en effektiv strategi. - Har en eller flere elever begået ødelagt noget for en anden klasse, så kommer de til at stå overfor klassen og sige undskyld. Det er ikke en oplevelse, de er glade for og meget effektivt, garanterer Brian Bach Rasmusen. På Hornum Skole har reglerne været helt klare, siden skolen for et par år siden blev ramt af en hel stime af hærværkstilfælde mod børnenes cykler. Her valgte skolen i december 2003 at installere videoovervågning. - Det har haft den ønskede effekt. Vi har ikke siden haft et eneste tilfælde, hvor vi har været nødt til at kontakte politiet, fortæller skoleleder Preben Krøldrup. Ved samme lejlighed gik skolen ud med meget klare meldinger til elever og forældre om konsekvenserne af at begå hærværk mod kammeraternes cykler eller skolens fællesting. Komandovejen er klar. Hvis en elev bliver grebet i hærværk, så står den på forældrekontakt, streetwalker og kontakt til SSP eller politiet, hvis hærværket er alvorligt nok. - Erfaringerne tyder på, at vi har fået budskabet ud på en måde, som er gået ind, siger Preben Krøldrup.