Lokalpolitik

Hærværk mod ny boligudstykning i Højene

Bygherrerne bag den nye udstykning i Højene, købmand Michael Nielsen, telefonsælger Claus Nielsen og advokat Søren Nørgaard, er godt klar over, at ikke alle er lige glade for udstykningsplanerne.

Ved den kommende udstykning i Højene er et byggeskilt blevet savet ned og skelpælene hevet op. Foto: Bente Poder

Ved den kommende udstykning i Højene er et byggeskilt blevet savet ned og skelpælene hevet op. Foto: Bente Poder

Nogen har savet byggeskiltet ned, og skelpælene er blevet hevet op. - Vi har dog faktisk primært fået positive kommentarer med på vejen, fortæller Søren Nørgaard. De tre har overvejet at holde et informationsmøde for beboerne i området, så man stille og roligt kan drøfte udstykningen over en kop kaffe, men kommunen har ladet forstå, at den på et tidspunkt vil indkalde til et borgermøde, og der vil bygherren i stedet sørge for at være til stede. Håber børn bliver venner - Så kan vi fortælle, hvor pænt vi vil lave det, med allétræer, oplyste stier og legeplads til børnene, siger Søren Nørgaard. - For det er ganske almindelige børnefamilier, der har købt grunde derude, og vi håber vores børn kommer til at lege med børnene ved Liljevej og Primulavej. Søren Nørgaard kan ikke se nogen anden mulig vejadgang end Liljevej. - Kommunen har solgt arealet til os med henblik på at der skal bygges boliger. Så må de også være indforståede med, at vi skal kunne komme derind. Vi kan jo ikke flyve derind. Og pt. er der kun én vej i området: Liljevej. Nogle har kritiseret udstykningsplanerne, fordi endnu en grøn kile går tabt. - Men der vil stadig være en grøn kile på 56 meters bredde og ca. 200 meter lang, forklarer Søren Nørgaard. Andre har udtrykt betænkelighed ved at grundene sælges, inden høringen er slut. - Det er lidt bagvendt, det er jeg enig i, men vi er nødt til at sælge grunde for at få råd til at betale kommunen. Vi er ikke storentreprenører, der kommer med x antal millioner. Vi er helt almindelige mennesker med helt almindelige jobs, forsikrer Søren Nørgaard. - Men det ændrer ikke på at formålet med en høringsfase er at høre borgernes forslag, og vi er meget interesserede i at høre, hvad borgerne mener. Hvis det er konstruktive forslag om hvordan det skal se ud. Om der skal være boliger eller ej, er en politisk beslutning, påpeger Søren Nørgaard.