Hærvej, jægerkorps og ministersnak

HOBRO:En tidligere chef for Jægerkorpset vil fortælle om, hvordan det er at være jægersoldat i en terrortid, en tidligere minister vil fortælle om sin opvækst, men inden da vil statsskovrider B.S. Knudsen i ord lade turen gå ad Hærvejen og andre veje gennem Jylland. Det gør han tirsdag 27. september, og det er Højskoleforeningen for Hobro og Omegn, som med dette foredrag indleder sin foredragsrække i denne sæson. - Og foredragene er ikke kun for medlemmer af Højskoleforeningen. Alle er velkomne, understreger foreningens formand, Karen Bertelsen. Ikke-medlemmer af Højskoleforeningen for Hobro og Omegn betaler blot lidt mere i entre for at høre foredragene. Foredraget med statsskovrideren, som også er naturvejleder i Viborg amt og arrangerer naturture året rundt på Viborgkanten, foregår i Hobro Kirkecenter, og det gør i øvrigt alle højskoleforeningens møder. Derfor bliver det også i Hobro Kirkecenter, at man mandag 10. oktober kan opleve programvært Søren Ryge, og emnet for denne aften er historier fra Danmark. Mon ikke tilhørerne vil komme til at høre lidt om blandt andet Anders og Julius eller Fahrudin, flygtning fra Bosnien, som indrettede den fineste køkkenhave. Senere kommer også Maria Helleberg på besøg i kirkecentret. Hun er forfatter og har blandt andet skrevet en række historiske romaner. Hun kommer 21. november. Efter nytår kommer så forhenværende minister Karen Jespersen, og hun vil under titlen "Fra Nansensgade til ministertaburet" fortælle om sit liv fra sin opvkkst i et københavnsk arbejderkvarter til ministerposter. Karen Jespersen holder foredrag 24. januar, og 14. februar kan man så høre den tidligere chef for Jægerkorpset, oberstløjtnant Poul Dahl. Han overtog i 1993 chefposten for FNs vagstyrke i Irak, og han vil i sit foredrag fortælle om tiden i Irak og om det moderne risikosamfund samt behovet for en samfundsskabt sikkerhed. Højskoleforeningens sidste foredrag i denne sæson bliver leveret af Sven Caspersne, tidligere rektor for Aalborg Universitet og nuværende formand for bestyrelsen på AAU. Han vil fortælle om sit liv og virke i Aalborg. Det gør han tirsdag 14. marts og det er også samme dag, som højskoleforeningen vil holde sin årlige generalforsamling.