EMNER

Haglbøssernes dag på søndag

VENDSYSSEL:Søndag 29. august bliver en helt særlig dag for danske jægere, idet Danmarks Jægerforbund og mange jagtforeninger herunder, arrangerer Haglbøssens Dag fra 10.00 til 16.00. Skydebaner og mobile skydevogne vil stå henholdsvis åbne og klar til at tage imod danske jægere og andre interesserede. Der er tale om en afslappet dag uden konkurrence, hvor alle kan få instruktion, vejledning, testet deres våben og sig selv ved skydning til lerduer. På Haglbøssens Dag er det meningen, at alle skal føle sig velkomne, uanset hvor dygtig man er til at føre en haglbøsse. Det er mere væsentligt i forbindelse med jagtudøvelse, at man kender egne evner og begrænsninger, og tager udgangspunkt heri, når man vedligeholder eller forbedrer sine skydefærdigheder. Danske jægere har i de senere år præsteret et stort fald i antallet af anskydninger, som givetvis skyldes forbedrede skydefærdigheder og en større fokusering på skudafstande. Haglbøssens Dag skulle meget gerne være med til yderligere at forbedre denne indsats. For jægere og andet godtfolk på Vendsyssels østkyst bliver der lejlighed til at komme til arrangementet på Råbjerg Skydebane, eller - hvis man er på de kanter - på skydebanen på Læsø.