EMNER

Haitis børn behøver langtidshjælp

PORT-AU-PRINCE:I Haitis jordskælvsramte hovedstad er der børn at se overalt under presenningerne og tæpperne i de lejre, som ligger spredt rundt på næsten alle større pladser og grønne områder. Mange af dem løber sultne rundt, mens de mindre sidder tæt op af deres familier i de overfyldte læskjul, hvor affald hober sig op, og hvor frygten for epidemier tager til. Nogle børn har mistet deres forældre og er måske midlertidigt hos slægtninge, der ikke har råd til at hjælpe dem. - Børn er de mest sårbare overfor smitsomme sygdomme og langvarige psykologiske eftervirkninger af katastrofen, siger nødhjælpschef i Red Barnet, Alice Moltke Ladekarl, i nødhjælpsorganisationens hovedkvarter i Port-au-Prince, hvor hun er med til at etablere børnevenlige zoner. - De mange børn, der er blevet adskilt fra deres familier, kommer i sikkerhed i disse zoner, hvor de får noget at spise og drikke og kan være sammen om aktiviteter og leg med andre børn. Det er utroligt vigtigt, at de oplever faste rammer. Samtidig kan de tale med voksne, som de kan have tillid til, og der foregår en vigtig udforskning af deres nuværende situation, fremhæver hun på kontoret, hvor der er hektisk travlhed, og hvor porten ind til området er belejret af familier, som søger hjælp. Rollemodeller Målet er at få etableret omkring 150 af de særlige børnevenlige zoner, hvor frivillige, der selv er ofre for skælvet, spiller en central rolle. - Det er et vigtigt aspekt ved dette arbejde, at de involverede bliver en form for rollemodeller, der giver rådgivning til forældre og andre voksne, som skal tage sig af børn, der på den ene eller den anden måde blev ramt af katastrofen, understreger Alice Moltke Ladekarl. Red Barnet er inde i et tæt samarbejde med Unicef om at få genforenet børn og deres familier. - Vi er derfor i gang med at indsamle information om børn, der strejfer rundt alene, så vi hurtigst muligt kan få dem i sikkerhed, siger Alice Moltke Ladekarl, men betoner samtidig, at der langt fra er garanti for at finde alle. Tusindvis af børn er i fare ifølge lokale nødhjælpsorganisationer, og en del af dem har sluttet sig til plyndrende bander. Mange andre er hos naboer eller familie, som kun kan tage sig af dem i kort tid på grund af fattigdommen. Unicef har udtrykt bekymring over et tiltagende antal rapporter om, at børn fra Haiti bliver samlet og smuglet ud af landet. Alice Moltke Ladekarl siger, at der bliver lagt stor vægt på at finde haitianske familier til de børn, som må adopteres, og Red Barnet har advaret om, at adoptioner i denne akutte fase kan være stærkt skadelige for de traumatiserede børn. Det står klart, at hjælpearbejdet i Haiti vil tage mange år, og Red Barnet er indstillet på at bidrage til, at der bliver bragt et nyt niveau ind i forholdene for børn i det fattige land. - I Haiti kan man ikke sige, at målet er en genopretning, da forholdene i forvejen var så fortvivlende. Nødhjælpsoperationerne her rækker længere, fastslår nødhjælpschefen i Red Barnet. Red Barnets akutte nødhjælp har været fokuseret på uddeling af mad, telte og rent drikkevand, oprettelse af toiletter og undervisning i hygiejne, ligesom organisationen står for en mobil sundhedsklinik og uddeling af 16,5 ton medicinsk udstyr./ritzau/

Forsiden