Hjallerup

Hajllerup Marked har fordelt posterne

Claus Kongsgaard - fortsat formand.

Claus Kongsgaard - fortsat formand.

HJALLERUP:Efter succesmarkedet i 2007 er der ved konstitueringen sket genvalg på Hjallerup Markeds Markedsudvalg . Ved markedet for 2008 er medlemmerne: Formand Claus Kongsgaard, næstformand Svend Nielsen, sekretær Carsten Neve Jensen, kasserer Keld V. Nielsen De enkelte ansvarsområder er: Administrationsudvalg: Claus Kongsgaard og Keld V. Nielsen, Pladsudvalg: Svend Nielsen og Niels Chr. Aagaard, Teknisk udvalg: Carsten Neve Jensen og Jan Larsen, Restaurationsudvalg Henrk Rysholt og John Ovesen, Hesteudvalget :Jens Godskesen og Peter Holdensen Pr-udvalget Dennis Kvesel og Dan Christensen. Forretningsudvalget for Hjallerup Samvirke har godkendt konstitueringen.