Løgstør

Hal-bestyrelse vil med i debat om ny hal

RANUM:Styregruppen for den helhedsorienterede byfornyelse i Ranum springer en vigtig demokratisk proces over, når de fra deres møde i december melder ud, at hvis Ranumhallen skal flyttes, skal det tilstræbes, at den placeres så tæt på Ranum Statsseminariums hal som muligt. Det mener Ranumhallens formand Bjarne Nielsen, Ranum. Han henviser til, at Ranmhallens bestyrelse ikke har været inddraget i nogen proces om en eventuel ny hals placering. - Det kan ikke være rigtigt, at vi i Ranumhallens bestyrelse blot skal forholde os til, hvad Styregruppen mener om placeringen af en hal. Vores opgave må være at undersøge en række forhold, som kan få betydning for, hvor den mest optimale placering vil være, hvis der bliver tale om flytning af hallen, siger Bjarne Nielsen, Ranum. -Om vi skal have en ny hal har vi ikke på nogen måde taget stilling til i Ranumhallens bestyrelse. Vi finder tankerne interessante og ser positivt på en bred drøftelse af sagen. Vi må dog forholde os til, hvilke økonomiske konsekvenser der vil blive for, at drive en ny hal. Undersøge om den gamle hal kan sælges. Hvordan skal finansiering af en ny hal finde sted. Ønskes den etableret som en selvejende institution som Ranumhallen er i dag. Hvor skal placeringen ske, så idrætslivet i Ranum for de bedste betingelser, siger Ranumhallens formand Bjarne Nielsen. Han tilføjede, at der på onsdag holdes et orienterings- og debatmøde i hallens cafeteria. Her kan alle deltage og give deres meninger til kende. Debatten omkring en eventuel ny hals placering opstod på Ranumhallens generalforsamling, hvor forvaltningschef Bjarne Pedersen, Løgstør Kommune, orienterede om forskellige muligheder, og hvor han opfordrede bestyrelsen til at følge de tanker som Styregruppen havde afstukket i deres mødereferat.

Breaking
Megastore vinger skal fremstilles i Aalborg: Investerer 300 mio. kr.
Luk