EMNER

Hal klarer sig uden tilskud

Nordjyllands Hallen fik overskud for niende år i træk

SÆBY:Initiativtagerne til opførelsen af Nordjyllands Hallen ved Sæby Stadion holder ord. For niende år i træk præsterer hallen et rimeligt overskud. Det betyder, at hallen ikke belaster kommunens økonomi ud over de almindelige tilskud, der ydes til skolerne og foreningerne ved brug af hallen. - Ved opførelsen af hallen lovede vi i forbindelse med det kommunale tilskud på 1,2 mio. kr. byrådet, at hallens drift skulle hvile i sig selv. Vi har holdt løftet. Gennem de ni år, hallen har været i brug, er der opsparet et overskud på 535.187 kr. Det er en meget flot udvikling, fastslog formanden, Hans J. Kaptain, på det årlige brugermøde. Her fortalte han i sin beretning, at hallens niende driftsår, 2002, var både godt og tilfredsstillende - med vel nok det bedste resultat nogensinde. Hallen var stort set fuldt belagt hver dag og aften. I alt var hallen udlejet i 2376 timer mod 2312 i 2001. Udlejningen fordelte sig med 1368 timer til foreninger og 1008 til Sæby Skole Syd, Brolæggervej Børnehave med flere. - Vi kan næppe forvente, at hallen får en bedre belægning end i 2002, fastslog H. J. Kaptrain. Sidste år var de samlede lejeindtægter 353.676 kr., lidt større end året før. Omkostningerne derimod faldt fra 242.818 kr. til 186.861 kr. Det medvirkede til, at overskudet blev på 74.556 kr. mod 11.662 kr. i 2001. Faldet i omkstningerne skyldtes bl.a., at der sidste år ikke var behov for nye investeringer - og mindre vedligeholdesudgifter. I år forventes lidt større vedligeholdelsesudgifter, men dog igen et positivt resultat. Hallens egenkapital er på 2.433.088 kr. I årenes løb har der været plads til at nedskrive hal og inventar med 151.286, så hallens soliditetsgrad er på særdeles tilfredsstillende 68 procent. Formanden understregede, at driften af hallen ikke volder bestyrelsen de store problemer på grund af aftalen om, at Sæby Fritidscneter står for den overordnede ledelse. - Det fungerer godt og upåklageligt, understregede H. J. Kaptain, der også utrykte tilfredshed med samarbejdet med idrætsforeningen Skjold og Skjolds Cafeteria på Sæby stadion.