EMNER

Hal-penge - men betinget

Løgstør Hallerne får ekstra 50.000 kr. fra kommunen

LØGSTØR:Politikerne i Løgstør Kommunes undervisnings- og kulturudvalg er indstillet på at give Løgstør Hallerne en ekstra økonomisk håndrækning på 50.000 kr. Det sker efter hallernes bestyrelse har anmodet kommunen om at spytte ekstra i tilskudsbøssen, fordi de faste omkostninger i hallerne stiger, mens der er uændrede aktiviteter. Grunden til at hallerne indtil nu har kunnet få det til at løbe rundt er, at hallerne selv har afholdt forårsmesse hver andet år, som har givet 80.000 kr. i overskud. Men i april i år kunne hallerne så se, at der manglede ca. 100.000 kr. for at få økonomien til at balancere i 2005 og fremover. Kommunens driftstilskud til hallerne er i år 947.138 kr. - Vi er indstillet på at hjælpe med ekstra 50.000 kr. til hallerne, men det er på den betingelse, at Løgstør Skole skal have mulighed for at bruge Løgstør Hallerne noget mere, siger Kristian Haldrup, der er formand for kommunen Undervisnings- og kulturudvalg. I dag kan Løgstør Skole bruge hallerne i 206 timer uden at skulle betale for det, mens skolen har en aftale om, at man kan anvende hallerne i 80 timer mod betaling af en enegiafgift på 50 kroner i timen. Det sidste vil politikerne have sat op til 200 timer.