Hal-renovering udsat

Brønderslev Hallen renoveres i 2005

BRØNDERSLEV:Brønderslev Hallen bliver først renoveret i 2005, men der gennemføres nu nødtørftige reparationarbejder. På et møde mellem Brønderslev Hallens ledelse og Brønderslev Kommunes børne- og kulturudvalg blev det besluttet, at den store renovering først kan gennemføres i 2005. Der er udarbejdet en rapport, der viser, at det vil koste ca. 10 mio. kr. at gøre idrætshallen tidssvarende. Da der i januar dryppede vand ned i hallen i forbindelse med en håndboldkamp, kom hallens tilstand for alvor til debat. Der blev straks foretaget en mindre reparation for at undgå ny tilfælde af problemer med vand. Der skal dog ske yderligere reparation for at undgå, at kondensvand drypper ned i hallen. Dette arbejde kan hallen snart gå i gang med. Børne- og kulturudvalget har efter mødet med Brønderslev Hallens bestyrelse anbefalet, at hallen får udbetalt 445.000 kr. til dette arbejde. - Det betyder, at hallen får tilskuddene for tre år på én gang, pointerer formand for børne- og kulturudvalget, Lene Hansen (S). Det drejer sig om 111.250 kr. for 2003, 222.500 kr. for 2004 samt 111.250 kr. for 2005. Det er Brønderslev Hallen, der har ønsket beløbene udbetalt på én gang forud. Det er ligeledes hallens bestyrelse, der har ønsket, at den store renovering udsættes til 2005. - Det har vi naturligvis accepteret, bemærker Lene Hansen. I 2005 kan der så optages et lån til renoveringen. Der er ikke mulighed for at optage lån nu, da kommunens låneramme er opbrugt. - Vi vil dog søge om, at Brønderslev Hallens låntagning ikke omfattes af kommunens låneramme, siger Lene Hansen. Lene Hansen synes, at det er en god løsning på problemet. - Det er vigtigt for byen at have en idrætshal, der lever op til kravene, bemærker hun. Ifølge Brønderslev Hallen er der fundet en billigere løsning. Den går ud på, at taget renoveres ved at man ude fra afmonterer eternitpladerne og efterfølgende lægger den nødvendige plastik og isolering hen over limtræsbuerne, hvilket skulle sikre, at der ikke bliver problemer med kondensvand. I samme forbindelse foretages en forbedring af akustikken. Den er nemlig ikke særig god i hallen. Bestyrelsen har tillige opdaget, at det regner ind over forhallen, så her skal der også ske en renovering. Der er ligeledes mangler i den vestlige fløj med omklædningsrummene.