Halbestyrer stopper som 60-årig

Per Max Andersen runder skarpt hjørne på tirsdag og har besluttet sig for at aflevere nøglerne til Als Hallen ved årsskiftet

ALS:Sportsinteresseret. Arbejdsvillig. Praktisk anlagt - og helst ikke alt for firkantet. Ifølge Per Max Andersen er det ikke nogen helt skæv karakteristik af en halbestyrer - og den snart 60-årige bestyrer af Als Hallen turde vide, hvad han snakker om. 1. november kan han se tilbage på 11 års ansættelse som daglig ansvarlig for driften af det lokale idrætsmekka, men det må så til gengæld også være tilstrækkeligt, mener han. - Alderen er til, at jeg går på efterløn, og derfor har jeg besluttet at sige stop, når regnskabsåret udløber til nytår, bebuder Per Max Andersen, som allerede er begyndt af modtage de første opringninger fra potentielle efterfølgere. Selv har han stået i spidsen for Als Hallen, lige siden hallen i 1994 - som den sidste hal i Hadsund Kommune - fik status som selvejende institution. Før da havde han i en periode i 1970erne høstet erfaringer i et tilsvarende job i Spøttrup på Salling, og Per Max Andersen havde derfor også en ganske god fornemmelse af, hvad han gik ind til, da han søgte jobbet som bestyrer i Als Hallen. - Men generelt tror jeg slet ikke, folk har nogen idé om, hvad det indebærer at have sådan et job. Det er i hvert fald ikke et 7 til 16 arbejde. I vinterhalvåret er du groft sagt i hallen hver aften og hver weekend, og har du små børn derhjemme, duer det da i hvert fald slet ikke. - Omvendt er det bestemt heller ikke noget kedeligt job. Jeg har virkelig haft 11 gode år i Als og været i daglig kontakt med en masse rare og hjælpsomme mennesker, så selvfølgelig bliver det da også en mærkelig fornemmelse den sidste dag, når jeg skal aflevere nøglerne, forudser den snart fhv. halbestyrer. Rare unge Mange af de voksne sportsudøvere, som i dag har deres gang i Als Hallen, har Per Max Andersen kunnet følge, lige siden de som skolebørn spænede rundt i hallen i idrætstimerne. Og skal man tro halbestyreren, er ungdommen som helhed ikke så lidt bedre end sit tvivlsomme rygte. - Det nytter naturligvis ikke noget, at man farer op for ingenting og går i koma, blot fordi børnene laver en smule larm, men de store problemer med børnene har der reelt aldrig været. - Er der endelig én, der er gået over stregen, har den pågældende fået besked om at blive hjemme en træningsaften eller to. Det er virkelig noget de unge har respekt for, men den slags sanktioner har højst været aktuelle en eller to gange pr. sæson, understreger Per Max Andersen. Heller ikke samarbejdet med forældregenerationen har halbestyreren i Als noget at udsætte på. Når der har været brug for et par frivillige hænder i cafeteriet, har der altid været hjælpere at trække på i de tre lokale klubber: ASV, Viking Als og Als Gymnastikforening, og det er også en nødvendighed, hvis driften af hallen skal kunne hænge sammen. - I en hal som Als Hallen ville det aldrig kunne gå at ansætte lønnet personale i cafeteriet. Til gengæld viser erfaringen heldigvis, at der stadig er mange, der gerne vil gøre en indsats for en flaske vin, en øl eller en rullepølsemad, konstaterer Per Max Andersen. Skærpet konkurrence Als Hallen er netop blevet færdig med at indrette to nye omklædningsrum og et nyt mødelokale i skolens gamle, nedslidte skolekøkken. Det er projekt til 1,1 mio. kroner, som Per Max Andersen med glæde kigger tilbage på. Også selv om naturligvis gerne havde set forbedringen gennemført lidt tidligere i sin embedsperiode. - Specielt i forbindelse med større fodbold- og håndboldstævner har det været et problem, at vi kun har haft to omklædningsrum at disponere over. Det er ikke altid sagen at lukke to hold ind i samme omklædningsrum lige efter en kamp, hvor bølgerne måske har gået lidt højt, nævner han. Hvorom alting er, kan der nok være behov for nye halfaciliteter på tærsklen til en ny storkommune med tre splinternye idrætshaller i Vebbestrup, Assens og Arden. Per Max Andersen er ikke den, der vil gøre sig til dommer over andres halbyggerier, men med den halkapacitet, der nu er ved at blive opbygget i fjordkommunen, ser han i øjnene, at der i hvert fald ikke bliver mindre konkurrence om stævnerne i fremtiden. - Samtidig er jeg unægteligt også noget spændt på, hvordan fjordkommunen vil tilgodese klubberne med lokaletilskud. Mit indtryk er, at vi her i Hadsund Kommune hidtil har opereret med en meget billig halleje sammenlignet med andre kommuner, anfører han. Fødselsdag fremskyndet Personligt kan Per Max Andersen - som antydet i indledningen - se Als Hallens fremtid forholdsvis afslappet i møde. Fra og med 1. januar agter han 100 procent at koncentrere sig om at passe sin gård, sine fem hektar skov og sine to sommerhuse, men inden da er der stadig nogle opgaver, der skal fra hånden. Herunder en 60 års-fødselsdag, som halbestyreren allerede har valgt at markere med et åbent hus-arrangement i aften. - Fødselsdagen er ellers først 25. oktober, men jeg ved udmærket godt, at det næppe ville blive populært, hvis jeg fejrede min 60 års-dag en tirsdag. Derfor har jeg af hensyn til gæsterne valgt at rykke arrangementet frem til i aften, hvor der alligevel ikke er nogle andre arrangementer i hallen, forklarer Per Max Andersen.