Lokalpolitik

Hald venter på hal

Millionerne i hus til en udvidelse af Nibehallen, men kunderne skal først blive enige om fordelingen af timer

NIBE:Nykredit står klar med udlån af millioner uden kommunal garanti, det kommunale tilskud til driften bliver efter planen femdoblet til samlet over en million om året fra 2007, men de sidste aftaler skal på plads, inden det det første spadestik bliver taget til en udvidelse af Nibe Hallen. - Det handler om at få tidsplanen for kommunens udvidede brug af hallen til at passe med foreningernes behov, og det er et større puslespil, erfarer formand for Nibe Hallen, Bendt Hald. Byrådet har som ventet besluttet at øge driftstilskuddet til hallen allerede fra næste år, og undgår på den måde at øge anlægsudgifterne mere end de tilladte omkring 1000 kroner pr.borger som aftalt mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, KL. Hvis det ellers var tilladt, kunne Nibe Kommune have taget af den bugnende kassebeholdning, der efter beregniger når op på næste 30 millioner kroner på den sidste dag i 2006 - den sidste dag for Nibe Kommune, inden kommune-sammenlægningen. Med 20 gange flere indbyggere i den nuværende Aalborg Kommune, ville det svare til, at Aalborgs kassebeholdning næste år skulle nå op på omkring 600 millioner. Nibe Kommunes forventede kassebeholding skal dog fratrækkes en ubetalt, udskudt momsregning på seks millioner kroner. - Dem herfra, der kommer til at sidde i det Nye Aalborgs byråd, kan glæde sig over at have ret mange penge på kistebunden, siger borgmester Jens Østergaard Madsen V).