Lokalpolitik

Halformand ønsker en folkelig debat

Henrik Jensen mener, fritidsfolket skal lave en helhedsplan for idrætsområdet - planen skal til debat i foråret

BRØNDERSLEV:En folkelig debat om fremtidens idrætsbyggeri og -planlægning i Brønderslev. Sådan lyder ønsket fra Brønderslev-hallernes formand Henrik Jensen. Egentlig havde han forventet, at debatten skulle tage fart lige efter nytår. Men i august sendte han et oplæg til kommunens politikere før budgetforhandlingerne - et oplæg der blandt andet omfatter flytning af markedspladsen til Brønderslev Familie og Firmaidræts areal. Og offentliggørelse af dette brev blev startskuddet til debatten. Udspillet medfører nemlig ikke begejstring i hverken Markedsudvalget eller Brønderslev Familie- og Firmaidræt. Helhedsplan er målet Henrik Jensen mener dog fortsat, det er vigtigt, at der bliver lavet en helhedsplan for idrætsområdet. - Nu skal fritidsfolket i Brønderslev By samlet sikre sig, at der kommer noget konkret ud af det, som det gamle byråd og det nye sammenlægningsudvalg har vedtaget, siger han med henvisning til, at der er afsat fem mio. kroner på budget 2008 til halbyggeri. - Det er vigtigt, at vi står sammen og får lavet en helhedsplan for området - en plan, der i løbet af foråret kan komme til politisk debat med henblik på, at den kan sættes i gang straks i 2008. Planen vil strække sig over flere år. Og vi skal have taget fat på debatten, som man er krøbet uden om gennem flere år. Ifølge Henrik Jensen vil bestyrelsen for Brønderslev-Hallerne gerne være tovholder på den samlede plan, og han siger id en forbindelse: - Planen kommer kun os til gode, hvis det bliver et gode for vore samarbejdspartnere. - Lad os fra starten tænke frie tanker, der gennem diskussioner kan blive til et spændende oplæg om fritidsfaciliteterne i Brønderslev by inklusiv markedspladsen og Brønderslev Familie og Firmaidræts anlæg syd for byen, lyder opfordringen fra Henrik Jensen. - Vi havde forventet, at vi skulle se på en samlet flerårig plan for idrætsbyggeriet i Brønderslev by efter nye drøftelser med vore samarbejdspartnere i begyndelsen af 2007. - Nu er debatten imidlertid åbnet. Og det vil vi i Brønderslev-Hallerne og Idrætssamvirket bruge som afsæt til at få en folkelig debat om den nye hal på Møllerens Eng og det gamle stadion inklusiv tribunen, siger Henrik Jensen - I den forbindelse vil vi vende de positive og negative sider ved at flytte markedspladsen syd for byen, og Brønderslev Familie- og Firmaidræt ind i området omkring Brønderslev-Hallen. - At flytte så markante ”institutioner” kan man ikke, uden at der har været en grundig debat i de enkelte foreninger. Samtidig med, at sagen drøftes dybere i Brønderslev Familie- og Firmaidræt og Markedsudvalget, vil vi sammen med de nye politiske udvalg arbejde videre med at få skabt optimale forhold for fritidslivet i Brønderslev. Nye fritidsanlæg Henrik Jensen understreger, at en af Brønderslev-Hallernes opgave er at planlægge nye fritidsanlæg. - Og den opgave har vi efterhånden haft mange tanker om, idet vi siden årtusindeskiftet har arbejdet på nybyggeri og nye anlæg i området omkring Brønderslev-Hallen.