Halinspektør med stor berøringsflade

FJERRITSLEV:Halinspektør Torben Larsen har gennem sine 16 år i spidsen for Han Herreds Fritidscenter rundet flere skarpe hjørner, og lørdag runder han endnu ét, blot på det mere personlige plan, han fylder nemlig 50. Årene i spidsen for fritidscenteret har givet Torben Larsen en stor berøringsflade, ikke blot til de lokale, men også udadtil. Hvad det sidste angår, har hans tidligere jobs som håndboldtræner i ind- og udland givet kontakter, som han stadig drager nytte af, når der skal skaffes folk til huse. - Da jeg tiltrådte jobbet som centerleder, gik det først og fremmest ud på at sælge overnatninger i vandrerhjemmet, og i al beskedenhed synes jeg, at det er lykkedes ganske godt. I 1986 blev det til 2.300 overnatninger. og i år kan vi foreløbigt se tilbage på cirka 18.000 gæster, siger Torben Larsen. At Torben Larsen er glad for jobbet i fritidscenteret fornemmes tydeligt, selv om han erkender, at det politiske islæt omkring jobbet nogle gange har en tendens til at kamme over og sætte sindene i kog. - De politiske diskussioner omkring centerets drift har fyldt en del gennem årene, men det har været med til at holde os i gang. Det er vigtigt at finde en balance, selv om det nogle gange er på en knivspids. Kritikken kan dog have en positiv effekt, da vi konstant skal bevise, hvad det kommer an på. Ikke fordi jeg sympatiserer med kritikerne, men har man en anden opfattelse i en given sag, er man da opsat på at vise, at den beslutning der blev truffet, var forkert. Torben Larsen nævner den nærmest vedvarende polemik om, at fritidscenteret betaler for vandrerhjemmet eller omvendt, at vandrerhjemmet betaler for fritidscenterets drift. Her går det nogle gange for vidt. - Når man sender klager til fire instanser, nemlig Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Feriefonden og to klager til tilsynsrådet for Nordjyllands Amt, så er det politiske ved at tage overhånd, mener han. - I den nye handlingsplan for 2004 går det ud på at skaffe flere penge i kassen. Disse ekstra penge kan efter min opfattelse kun skaffes gennem øget indtjening i vandrerhjemmet. - Der er ikke flere indtægter at hente på "Fjerritslev-penge". Såvel skolen som idrætsklubberne er pålagt at spare, så pengene kan kun hentes gennem vandrerhjemmets drift, og derfor er det godt, at det er bygget med fremtiden for øje. Hvor det tidligere var to trejedele, tegner vandrerhjemmet sig i dag for lidt mere end halvdelen af indtægterne i Han Herreds Fritidscenter, konkluderer Torben Larsen. Han er bevidst om, at det drejer sig om at sælge og markedsføre produktet bedst muligt. - Vi skal konstant finde på nyt. En løbende proces. hvor vi mister kunder og nye kommer til. Eksempelvis har vi haft dagplejen, ligesom flere af de møder, der fandt sted her, nu er flyttet til andre steder, til gengæld har vi fået andre brugergrupper til fritidscenteret, siger Torben Larsen. Trods konstante udfordringer finder han idrætsmiljøet spændende. - Vi har et godt samarbejde med Fjerritslev Skole og egnens idrætsklubber. I modsætning til andre steder klarer vi timefordelingen hurtigt og uden problemer. Der er en god indbyrdes forståelse og vilje til samarbejde, og det er da særdeles positivt, understreger Torben Larsen. Tidligere skoleinspektør Frank Nielsen, der i sin tid var med i bestyrelsen for fritidscenteret, sagde i forbindelse med min ansættelse: "Du bestemmer selv, om du vil bruge 10, 20 eller 40 timer ugentligt, arbejdet skal blot gøres. Det er jo dig, der er administrerende direktør." - Hertil kan jeg i dag sige, at der ofte er gået mere end 40 timer ugentligt med at klare arbejdet, men pyt med det, når det er lysten, der driver værket, siger Torben Larsen.