Halkær Ådals fremtid udstilles på markedsdag

Græsrødderne stiller ideoplæg til skue og almindelig debat

Skolevæsen 18. september 2002 08:00

HALKÆR: Køer og heste kommer på marked. Det gør kræmmernes brogede varelager også. Og nu kommer både boliger, natur og efterskole på marked. Det er nemlig ingenlunde en traditionel "markedag", der søndag holdes på Skørbæk-Ejdrup Friskole. Den præsenterer en række af de ideer, som arbejdsgrupper har tumlet med i et halvt års tid - ideer der tager afsæt i udvikling af landdistriktet Halkær Ådal. Indbyderne til "markedsdagen" er borgerforeningerne i Skørbæk, Ejdrup og Vegger samt Folkeforeningen Halkær Ådal og de nedsatte arbejdsgrupper. Ideer og forslag til ådalens fremtid præsenteres i befolkede boder, hvis temaer bl. a. er: Efterskole, kanosejlads og sti-systemer, kvindenetværk, nybyggeri og bolig-fælleskaber, udviklingsselskab og energikredsløb, ådalen og engene i fremtiden samt naturplan for ådalen. Et af temaerne - kanosejladsen - levendegøres i bogstaveligst forstand, idet der i dagens anledning arrangeres kanoture på Halkær Å - med udgangspunkt fra den nyanlagte "å-havn" ved Vegger, der samtidig bliver genstand for indvielse. Markedsdagen byder endvidere på børneaktiviteter såsom hestevognskørsel og gætte- og tegnekonkurrencer, ligesom børnene kan prøve at stege en fisk. På skolen indrettes der en cafe med musik og mad, og dagens program slutter med en høring om ådalens fremtid. Tre nordjyske politikere vil i den forbindelse give deres bud på, hvordan amt og kommuner kan understøtte initiativerne til en bæredygtig udvikling i landdistrikt Halkær Ådal. Endvidere er de bedt om at besvare spørgsmålet: Er politikerne parate til at lade en natur- og udviklingsplan for Halkær Ådal blive til i et samarbejde mellem lokalbefolkningen og myndighederne?. De tre poltikere, der har lovet at deltage i høringen, er borgmester i Aars Kommune, Knud Kristensen (K), viceborgmester i Nibe Kommune, Tine French Nielsen (V) og viceamtsborgmester Niels Kr. Kirketerp (V), Hobro.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...