Haverslev

Halkantine kæmper for livet

Frivillige idrætsfolk i Haverslev vil afløses efter fem år som driftsansvarlige

Joan Straa­rup fra id­ræts­klub­bens be­sty­rel­se har hid­til væ­ret chef­ko­or­di­na­tor for be­man­din­gen af hal­lens kan­ti­ne med fri­vil­li­ge, men or­ker ikke mere at bru­ge så me­get af sin fri­tid på ar­bej­det. Foto: Micha­el Byg­bal­le

Joan Straa­rup fra id­ræts­klub­bens be­sty­rel­se har hid­til væ­ret chef­ko­or­di­na­tor for be­man­din­gen af hal­lens kan­ti­ne med fri­vil­li­ge, men or­ker ikke mere at bru­ge så me­get af sin fri­tid på ar­bej­det. Foto: Micha­el Byg­bal­le

Haverslev Idrætsforenings fortsatte drift af hallens kantine hænger i en tynd tråd, og muligvis er det slut 1. august næste år. - Årsagen er at jeg og en lille gruppe andre voksne frivillige har været med siden vi overtog forpagtningen for fem år siden. Vi har forgæves søgt at udvide gruppen, og orker derfor som konsekvesn ikke længere arbejdet, påpeger daginstitutionsleder og medlem af foreningens bestyrelse, Joan Straarup. Hun har siden idrætsforeningen overtog forpagtningen i sommeren 2002 stået som chefkoordinator for den løbende bemanding med frivillige i kantinen samt været ugeansvarlig. - Det betyder blandt andet at jeg hver 7-8 uge skal bruge al min fritid i løbet af en uge på driften af hallens kantine. Kunne den nuværende gruppe derimod være blevet udvidet til omkring 10 voksne, kunne vi hver især nøjes med fire fem ugevagter om året, forklarer Joan Straarup med beklagelse i stemmen.