Hallens gæld vokser og vokser

Onsildhallens økonomi er uholdbar, og bestyrelsen forsøger ny dialog med politikerne

ONSILD:- Hvis vi fortsætter på denne måde, så går det galt. Så må hallen lukke. Henning Børgesen, formand for Onsildhallen, leder en idrætshal, der om ikke er i frit fald, så i hvert har støt kurs nedad, hvad angår økonomien. - Siden vi i fjor fik skåret kraftigt i vores kommunale tilskud, har vi kørt med underskud. Før havde vi penge på bankbogen. I dag er gælden på 100.000 kroner, Den vil i 2004 vokse med yderligere 30.000 kroner, og hvis der ikke sker noget, øges gælden også i 2005. Vi kan simpelthen ikke drive idrætshal under de givne vilkår, siger Henning Børgesen. Tilskudet, der forsvandt Onsildhallens trængsler begyndte i efteråret 2002, da byrådet vedtog et budget, der ramte hallen hårdt. Mens de øvrige haller led tab på minus tre procent i kommunalt tilskud, blev bidraget til Onsildhallen mere end halveret. De folkevalgte havde en idé med besparelsen. Man opfordrede hallen i Onsild til at fusionere med Hobro Idrætscenter og dele halinspektør med centret i Hobro. Men efter forhandlinger mellem de selvejende institutioner stod det klart, at en fælles drift ikke kunne lade sig gøre. Der var angiveligt ikke penge at spare, og On-sildfolkene lagde stor vægt på fortsat at have deres egen inspektør. I januar 2003 ansatte hallen en ny inspektør. Det gav økonomisk luft, fordi den ny med lavere anciennitet skulle have en langt lavere løn end den gamle. - Desuden har vi vist stort, lokalt initiativ. Det er lykkedes os at øge indtjeningen med 40.000 kroner, siger Henning Børgesen. Alligevel mangler de sidste penge, før budgettet hænger sammen. Skrue ned for varmen - Hvis vi helt undlader at vedligeholde hallen, kan vi måske få tingene til at hænge sammen. Vi kan også skrue ned for varmen og lade brugerne fryse, siger halformanden underforstået, at de tiltag næppe er acceptable. Derimod vil man kunne spare på driftsudgifterne med investeringer, der kan reducere f.eks. varmeforbruget. Men hallen har ingen penge at investere med. - Vi vil gerne høre politikerne, om de har nogle gode ideer til, hvordan vi skal drive hallen med det aktuelle tilskud. Vi kan ikke se, hvordan det kan lade sig gøre, siger Henning Børgesen. Onsildhallens bestyrelse har kaldt på politikernes opmærksom. Børne- og kulturudvalgets formand Jan Hviid siger, at udvalget vil drøfte problemet med hallen repræsentanter. Han påpeger, at Onsildhallen i år fik hævet sit tilskud med 50.000 kroner, og i fjor støttede kommunen med et ekstra beløb i forhold til budgettet. I aftes efter redaktionens slutning var halformand Henning Børgesen til møde med Jan Hviid og skoledirektør Jens Nielsen.