Lokalpolitik

Haller er på vej til at ligne de andre

Vesthimmerlands kommune vil lægge tøjlerne til hallerne i Aars og Hornum over i hænderne på selvejende institutioner

VESTHIMMERLAND:Der er kun de hallerne i Aars og Hornum, der er stadig drevet af Vesthimmerlands kommune. Men Kultur- og fritidsudvalget er i fuld gang med at finde en anden løsning på driften af hallerne i Aars og Hornum, så det ikke længere er kommunen, der skal stå for driften. - Forklaringen er historisk. Før kommunesammenlægningerne var hallerne i Løgstørs, Farsøs og Aalestrups kommuner drevet af selvejende institutioner, så der har hele tiden været en plan om, at hallerne i Aars også skal drives under selvejende forhold og harmoniseres med de andre, forklarer formanden for Kultur- og fritidsudvalget i Vesthimmerland, Jan Dyregaard og henviser til budgetaftalen fra 2010, hvor dette blev fastslået. Råd fra DGI-huse og haller Der er endnu ikke blevet taget nogen endegyldige beslutninger, om hvorledes dette skal gøres. Men efter en analyse af mulighederne, der er foretaget af DGI-huse og haller, er udvalget nu kommet nærmere eventuelle driftsmodeller. DGI-huse og haller har udarbejdet rapporten på baggrund af en række møder med styregruppen for overgangen og samtlige interessenter omkring idrætsfaciliteterne: Hornum Hallen, Idrætscenter Østermarken, Aars Svømmehal og endelig klubhusene omkring tennishallerne. I rapporten kortlægger DGI-huse og haller fordele og ulemper ved forskellige driftsmodeller som eksempelvis én stor samlet selvejende institution, tre selvejende institutioner eller fire selvejende institutioner. DGI-huseog haller anbefaler, at faciliteternes overgang til selvejende institutioner kan ske i to tempi. I fase 1 etableres de selvejende institutioner, men med Vesthimmerlands Kommune som bygningsejer. I fase to kan de selvejende institutioner overtage ejerskabet. Endelig sætter rapporten fokus på en række udfordringer i forhold til etablering af de selvejende institutioner. DGI foreslår i den sammenhæng nedsat nogle overgangsbestyrelser til at analysere disse udfordringer nærme. En grundig proces Kultur- og fritidsudvalget vil nu arbejde videre med arbejdet med etablering af selvejende institutioner Udvalget vil efter rapportens konklusioner arbejde mod en organisering, hvor Idrætscenter Østermarken drives i én selvejende institution. Klubhusene omkring Tennisanlægget drives som en anden selvejende institution. Hallen i Hornum skal enten adoptere samme model eller etableres som en skolehal. Fremtiden for svømmehallen i Aars er endnu ikke lagt fast. Der er en deadline for processen til januar 2013, hvor alle haller skal være omlagt til nye driftsmodeller. - Vi har overhovedet ikke lagt os fast på noget konkret endnu. Vi vil gøre arbejdet grundigt, så beslutninger bliver taget på et ordentligt grundlag. Ikke mindst af hensyn til de mange frivillige, der lægger deres kræfter i hallerne, understreger Jan Dyregaard.